Browsing Tag

trẻ thơ

trẻ thơ

Bên Bờ Nại Hà

Nhân đọc sự tích về Địa Tạng Vương Tìm mẹ đăng trên mục Sáng tác của website www.gdptkiengiang.vn, Tôi xin mạn phép chia sẻ 3 câu chuyện về Địa Tạng Vương Bồ Tát – Vị Bồ Tát Bảo Hộ Trẻ Thơ theo thần thoại Nhật Bản.
Đọc thêm...