Browsing Tag

tây vức

Đại Đường Tây Vức Ký (kỳ 2)

Lịch sử được diễn ra để dâng hiến cho Hoàng Đế xem xét qua sự việc biên chép, gói ghém những lễ nghi đầu tiên đưa ra làm chấn động. Cái trục quay của bánh xe ấy, đã rũ xuống như chiếc áo che chở lúc ban đầu. Cho nên Ty Mục Lê Nguyên căn cứ…
Đọc thêm...

Đại Đường Tây Vức Ký

LỜI GIỚI THIỆU CỦA BAN BIÊN TẬP Kính thưa Quý độc giả của trang nhà gdptkiengiang.vn,Ngay từ những ngày còn thơ ấu, bất cứ ai trong chúng ta , không nhiều thì ít, cũng đều nghe đến những cái tên như : Tam Tạng, Tề Thiên Đại Thánh, Trư…
Đọc thêm...