Browsing Tag

mạt pháp

mạt pháp

Mạt Pháp

“Mạt pháp” là một khái niệm của Phật giáo Trung Hoa. Những người theo thuyết này cho rằng: Mỗi Đức Phật ra đời lập Đạo, Đạo đó thường trải qua 3 thời kỳ: Chánh pháp, Tượng pháp và Mạt pháp.
Đọc thêm...