Browsing Tag

kinh pháp cú

Kinh Pháp Cú: Phẩm Ác – Phẩm Hình Phạt

9. Phẩm Ác 116. “Hãy gấp làm điều lành, Ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, Ý ưa thích việc ác.” 117. “Nếu người làm điều ác, Chớ tiếp tục làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, Chứa ác, tất chịu khổ.” 118. “Nếu người làm…
Đọc thêm...

Kinh Pháp Cú: Phẩm Tâm – Phẩm Hoa

https://www.youtube.com/watch?v=sphPQt3wJ8Q 3. Phẩm Tâm 33. “Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.” 34. “Như cá quăng trên bờ, Vất ra ngoài thủy giới; Tâm này vũng vẫy mạnh,…
Đọc thêm...