Hà Tiên

Hà Tiên

G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Lên Đoàn cho đoàn sinh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
07/04/2017
Save
Lễ Lên Đoàn cho đoàn sinh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Bế Mạc Liên trại huấn luyện Lộc Uyển XIII - A Dục XIII - Huyền Trang IV
10/07/2017
Save
Lễ Bế Mạc Liên trại huấn luyện Lộc Uyển XIII - A Dục XIII - Huyền Trang IV
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi sinh hoạt đầu năm của Gia Đình Phật Tử Tam Bảo (Hà Tiên)
07/03/2018
Save
Buổi sinh hoạt đầu năm của Gia Đình Phật Tử Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Thành Đạo và Chu Niên lần thứ 59 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
16/01/2019
Save
Lễ Thành Đạo và Chu Niên lần thứ 59 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Thành Đạo và Chu Niên 2020 Gia Đình Phật Tử Tam Bảo (Tp Hà Tiên)
22/01/2021
Save
Lễ Thành Đạo và Chu Niên 2020 Gia Đình Phật Tử Tam Bảo (Tp Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
30/06/2017
Save
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
G
GĐPT Kiên Giang
Danh Sách Trại Sinh Trúng Cách liên trại huấn luyện Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV
17/07/2017
Save
Danh Sách Trại Sinh Trúng Cách liên trại huấn luyện Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ cắt dây lên đoàn và lễ phát nguyện của GĐPT Thanh Hòa
07/03/2018
Save
Lễ cắt dây lên đoàn và lễ phát nguyện của GĐPT Thanh Hòa
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) dã ngoại đầu năm Kỷ Hợi
12/02/2019
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) dã ngoại đầu năm Kỷ Hợi
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Cắt Dây Lên đoàn Và Lễ Phát Nguyện Kết Nạp Đoàn Sinh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) đầu năm 2021
20/03/2021
Save
Lễ Cắt Dây Lên đoàn Và Lễ Phát Nguyện Kết Nạp Đoàn Sinh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) đầu năm 2021
G
GĐPT Kiên Giang
Gia Đình Phật Tử Tam Bảo Hà Tiên Với Đạo Tràng Bát Quan Trai Giới
12/03/2016
Save
Gia Đình Phật Tử Tam Bảo Hà Tiên Với Đạo Tràng Bát Quan Trai Giới
G
GĐPT Kiên Giang
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên
30/06/2017
Save
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên