Hà Tiên

Hà Tiên

G
GĐPT Kiên Giang
Xứ thơ Hà Tiên
10/03/2020
Save
Xứ thơ Hà Tiên
G
GĐPT Kiên Giang
Thi kết khóa Liên trại huấn luyện Lộc Uyển XIII - A Dục XIII - Huyền Trang IV
10/07/2017
Save
Thi kết khóa Liên trại huấn luyện Lộc Uyển XIII - A Dục XIII - Huyền Trang IV
G
GĐPT Kiên Giang
Thanh Hòa Vui Khỏe
16/01/2018
Save
Thanh Hòa Vui Khỏe
G
GĐPT Kiên Giang
Tết Hà Tiên
24/01/2020
Save
Tết Hà Tiên
G
GĐPT Kiên Giang
Mùa Trung Thu Ý Nghĩa của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
11/10/2017
Save
Mùa Trung Thu Ý Nghĩa của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Một số hình ảnh sinh hoạt tại Liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV
10/07/2017
Save
Một số hình ảnh sinh hoạt tại Liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Thành Đạo và Chu Niên lần thứ 59 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
16/01/2019
Save
Lễ Thành Đạo và Chu Niên lần thứ 59 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Thành Đạo và Chu Niên 2020 Gia Đình Phật Tử Tam Bảo (Tp Hà Tiên)
22/01/2021
Save
Lễ Thành Đạo và Chu Niên 2020 Gia Đình Phật Tử Tam Bảo (Tp Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Lên Đoàn cho đoàn sinh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
07/04/2017
Save
Lễ Lên Đoàn cho đoàn sinh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Cắt Dây Lên đoàn Và Lễ Phát Nguyện Kết Nạp Đoàn Sinh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) đầu năm 2021
20/03/2021
Save
Lễ Cắt Dây Lên đoàn Và Lễ Phát Nguyện Kết Nạp Đoàn Sinh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) đầu năm 2021
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ cắt dây lên đoàn và lễ phát nguyện của GĐPT Thanh Hòa
07/03/2018
Save
Lễ cắt dây lên đoàn và lễ phát nguyện của GĐPT Thanh Hòa
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Bế Mạc Liên trại huấn luyện Lộc Uyển XIII - A Dục XIII - Huyền Trang IV
10/07/2017
Save
Lễ Bế Mạc Liên trại huấn luyện Lộc Uyển XIII - A Dục XIII - Huyền Trang IV