Browsing Tag

giáo quyền

Giáo Quyền

HỎI: Kính thưa Ban biên tập, Theo hiểu biết riêng tôi thì tôn giáo nào cũng có giáo quyền, nhưng Phật giáo lại không có giáo quyền. Xin BBT giải thích cho tôi hiểu vì sao Phật giáo không có giáo quyền? Có phải vì không có giáo quyền nên…
Đọc thêm...