đại lễ phật đản

T
Thiện Vũ
GĐPT Bửu Thọ cúng dường Phật Đản PL 2567 - 2023
02/06/2023
Save
GĐPT Bửu Thọ cúng dường Phật Đản PL 2567 - 2023
T
Thiện Vũ
Thông điệp Đại lễ Vesak 2023 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc
29/05/2023
Save
Thông điệp Đại lễ Vesak 2023 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc
T
Thiện Vũ
Tường thuật Đại lễ Phật đản PL 2508 (1964) tại Sài Gòn
29/05/2023
Save
Tường thuật Đại lễ Phật đản PL 2508 (1964) tại Sài Gòn
T
Thiện Vũ
Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN
27/05/2023
Save
Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN
G
GĐPT Kiên Giang
Kiên Giang: Ban Trị sự tỉnh kính mừng Phật đản PL.2564 – DL.2020
30/04/2020
Save
Kiên Giang: Ban Trị sự tỉnh kính mừng Phật đản PL.2564 – DL.2020