Browsing Tag

bùi nhùi

bùi nhùi

Chuẩn Bị Nhiên Liệu cho Bếp Trại

Vì “Không có lửa thì làm sao có khói”, cũng phải chuẩn bị bùi nhùi hay vật dẫn lửa. Đây là những vật tơi, xốp, khô, dễ bắt lửa, dễ cháy. Thiên nhiên luôn đem lại cho ta rất nhiều thứ có thể tận dụng. Trong đó là những loại vật liệu, nguyên…
Đọc thêm...