Thứ ba, Ngày 9 tháng 8 Năm 2022 (Ngày 12 tháng 7 năm Nhâm Dần)
Con người đang đánh mất sự khôn ngoan của việc nghỉ ngơi và thư giãn thực sự. Chúng ta lo lắng quá nhiều. Chúng ta không cho phép cơ thể của chúng ta được lành, cả tâm trí và trái tim cũng không được phép lành lại.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh