GĐPT Tam Bảo – HT

GĐPT Tam Bảo – HT

T
Thiện Vũ
Chương trình Trung thu GĐPT Tam Bảo Hà Tiên 2022
11/09/2022
Save
Chương trình Trung thu GĐPT Tam Bảo Hà Tiên 2022
T
Thiện Vũ
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên): Lễ Húy Kỵ NT Thích Nữ Như Hải lần thứ 2
08/09/2022
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên): Lễ Húy Kỵ NT Thích Nữ Như Hải lần thứ 2
T
Thiện Vũ
Lễ Ra Mắt Ban Huynh Trưởng Nhiệm Kỳ Mới của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
23/08/2022
Save
Lễ Ra Mắt Ban Huynh Trưởng Nhiệm Kỳ Mới của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
T
Thiện Vũ
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) Tổ Chức "Hoa Hồng Cài Áo" nhân mùa Vu Lan
13/08/2022
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) Tổ Chức "Hoa Hồng Cài Áo" nhân mùa Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Cắt Dây Lên đoàn Và Lễ Phát Nguyện Kết Nạp Đoàn Sinh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) đầu năm 2021
20/03/2021
Save
Lễ Cắt Dây Lên đoàn Và Lễ Phát Nguyện Kết Nạp Đoàn Sinh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) đầu năm 2021
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) trao quà từ thiện đầu năm
01/03/2021
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) trao quà từ thiện đầu năm
G
GĐPT Kiên Giang
Hai đơn vị GĐPT Tam Bảo giao lưu đầu năm Tân Sửu
22/02/2021
Save
Hai đơn vị GĐPT Tam Bảo giao lưu đầu năm Tân Sửu
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi sinh hoạt đầu Xuân Tân Sửu 2021 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
22/02/2021
Save
Buổi sinh hoạt đầu Xuân Tân Sửu 2021 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) sám hối cuối năm, chúc tết Ni Sư trụ trì và thọ bát quan trai giới đầu năm Tân Sửu
13/02/2021
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) sám hối cuối năm, chúc tết Ni Sư trụ trì và thọ bát quan trai giới đầu năm Tân Sửu
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Thành Đạo và Chu Niên 2020 Gia Đình Phật Tử Tam Bảo (Tp Hà Tiên)
22/01/2021
Save
Lễ Thành Đạo và Chu Niên 2020 Gia Đình Phật Tử Tam Bảo (Tp Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức trung thu 2020
03/10/2020
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức trung thu 2020
G
GĐPT Kiên Giang
Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2020 tại GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
14/09/2020
Save
Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2020 tại GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)