GĐPT Tam Bảo – HT

GĐPT Tam Bảo – HT

t
tambaoht
PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG VIẾNG TANG THÂN MẪU NI SƯ NHƯ KIM
18/10/2022
Save
PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG VIẾNG TANG THÂN MẪU NI SƯ NHƯ KIM
G
GĐPT Kiên Giang
Mùa Trung Thu Ý Nghĩa của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
11/10/2017
Save
Mùa Trung Thu Ý Nghĩa của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Thành Đạo và Chu Niên lần thứ 59 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
16/01/2019
Save
Lễ Thành Đạo và Chu Niên lần thứ 59 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Thành Đạo và Chu Niên 2020 Gia Đình Phật Tử Tam Bảo (Tp Hà Tiên)
22/01/2021
Save
Lễ Thành Đạo và Chu Niên 2020 Gia Đình Phật Tử Tam Bảo (Tp Hà Tiên)
T
Thiện Vũ
LỄ THÀNH ĐẠO & CHU NIÊN 64 CỦA GĐPT TAM BẢO HÀ TIÊN
20/01/2024
Save
LỄ THÀNH ĐẠO & CHU NIÊN 64 CỦA GĐPT TAM BẢO HÀ TIÊN
T
Thiện Vũ
Lễ Ra Mắt Ban Huynh Trưởng Nhiệm Kỳ Mới của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
23/08/2022
Save
Lễ Ra Mắt Ban Huynh Trưởng Nhiệm Kỳ Mới của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Phật Đản 2564 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
09/05/2020
Save
Lễ Phật Đản 2564 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Lên Đoàn cho đoàn sinh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
07/04/2017
Save
Lễ Lên Đoàn cho đoàn sinh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
T
Thiện Vũ
Lễ Hằng Thuận của Huynh trưởng GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên
20/01/2024
Save
Lễ Hằng Thuận của Huynh trưởng GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên
t
tambaoht
LỄ HẰNG THUẬN CỦA ĐOÀN SINH GĐPT TAM BẢO HÀ TIÊN
24/10/2022
Save
LỄ HẰNG THUẬN CỦA ĐOÀN SINH GĐPT TAM BẢO HÀ TIÊN
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Cắt Dây Lên đoàn Và Lễ Phát Nguyện Kết Nạp Đoàn Sinh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) đầu năm 2021
20/03/2021
Save
Lễ Cắt Dây Lên đoàn Và Lễ Phát Nguyện Kết Nạp Đoàn Sinh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) đầu năm 2021
T
Thiện Vũ
Khảo Sát ĐVVM Ngày 25/9/2022 tại GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
27/09/2022
Save
Khảo Sát ĐVVM Ngày 25/9/2022 tại GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)