15 Bài Hát Kiểm Tra Kiến Thức Đoàn Sinh Trong Cuộc Thi “Đơn Vị Vững Mạnh” Năm 2019

Để góp phần hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2019, đồng thời có thể giảng dạy tốt bộ môn văn nghệ trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang phát hành 15 nhạc phẩm sinh hoạt Gia Đình Phật Tử thuộc danh mục các bài hát kiểm tra kiến thức đoàn sinh trong cuộc thi “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2019.

DANH MỤC BÀI HÁT
KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐOÀN SINH
TRONG CUỘC THI “ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH” NĂM 2018

 

 

 

 

Các bạn nhấn vào bài hát để nghe trực tuyến hoặc tải về

STT

TÊN BÀI HÁT

TÊN TÁC GIẢ BÀI SỐ… TRONG TẬP TẢI VỀ

01

Anoma Ni Liên (trại ca) Bửu Ấn – Trương Công Oai Bài 12 Tập bài hát I

02

Về Tuyết Sơn (trại ca) Khuyết danh Bài 13 Tập bài hát I

03

Họp đoàn Khuyết danh Bài 16 Tập bài hát I

04

Vỗ tay Chân Ngữ Bài 17 Tập bài hát I

05

Ca họp đoàn Lê Cao Phan Bài 18 Tập bài hát I

06

Dòng Anoma Hoàng Cang Bài 46 Tập bài hát I

07

Mầm Măng Khuyết danh Bài 62 Tập bài hát I

08

Hồn lửa thiêng Ngọc Kỳ Bài 14 Tập bài hát II

09

Mừng Thầy Đến Khuyết danh Bài  25 Tập bài hát I

10

Mừng Bác Gia Trưởng Khuyết danh Bài 26 Tập bài hát I

11

Mừng Trại Sinh Minh Kim Bài 8 Tập bài hát II

12

Mừng Khánh Đản Minh Kim Bài 45 Tập bài hát I

13

Xuất Gia Hoàng Cang Bài 48 Tập bài hát I

14

Mừng Vu Lan Về Nhật Thành Bài 49 Tập bài hát I

15

Nữ Oanh Vũ Thiện Huỳnh Bài 64 Tập bài hát I

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.