Lễ Quy Y ở GĐPT Bửu Quang

Gia Đình Phật Tử Bửu Quang thành lập từ tháng 10 năm 2014 đến nay đã hơn nửa năm sinh hoạt. Mặc dù còn non yếu về nhiều mặt nhưng đơn vị vẫn rất tích cực tham gia vào các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà. Đặc biệt trong kỳ Phật Đản vừa qua, Gia Đình Phật Tử Bửu Quang đã tích cực cúng dường văn nghệ Phật Đản tại nhiều tự viện trong tỉnh bất kể đó là nơi biên địa, hải đảo xa xôi hay trung tâm thành phố.

Đây là cũng đợt Quy Y đầu tiên của Gia Đình Phật Tử Bửu Quang từ khi thành lập đến nay. Trong đợt này đã có 15 em đoàn sinh thọ Tam Quy – Ngũ Giới, bước đầu tiên trên con đường trở thành Phật tử Tinh Tấn.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.