THÔNG BÁO: V/v tham dự tu học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực tháng 04/2018

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 49-2018/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

 

Kiên Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v tham dự tu học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực tháng 04/2018

Kính gởiCÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-GĐPT ngày 28/8/2017 của Phân ban GĐPT Tỉnh Kiên Giang v/v tổ chức tu học cho huynh trưởng GĐPT trong tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 46/TB-GĐPT ngày 16/3/2018 của Phân ban GĐPT tỉnh Kiên Giang v/v điều chỉnh lịch tu học của Huynh trưởng GĐPT;

Nay, Thường trực Ban hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Tỉnh Kiên Giang thông báo đến toàn thể huynh trưởng trong tỉnh như sau:

Các lớp học bậc Kiên, Trì, Định, Lực sẽ được tổ chức đồng loạt và thống nhất điều chỉnh lại như sau:

  1. Thời gian: từ 08 giờ đến 09 giờ 30, SÁNG CHỦ NHẬT, 22/4/2018 (nhằm 07/03 al).
  2. Địa điểm:

-Bậc Kiên, Trì học tại chùa Tam Bảo-Rạch Giá

-Bậc Định, Lực học tại tịnh xá Ngọc Hải

  1. Thành phần Giáo thọ sư :

-Bậc Kiên: Đại đức giảng sư Thích Đức Minh

-Bậc Trì:  Sư cô giảng sư Thích Nữ Huệ Nhẫn

-Bậc Định:  Đại đức giảng sư Thích Trí Dũng

-Bậc Lực: Ni sư giảng sư Thích Nữ Thoại Liên

  1. Lưu ý:

– Các anh chị được phân công phụ trách các lớp học chủ động liên hệ với Giáo thọ sư để thông báo về thay đổi lịch học.

– Các Ban Huynh trưởng đơn vị nhắc nhở, đôn đốc học viên của đơn vị mình đảm bảo tham gia lớp học theo thời gian đã điều chỉnh nêu trên.

Thường trực Ban Hướng Dẫn PB. GĐPT rất mong Ban huynh trưởng các đơn vị nên tạo điều kiện cho anh chị em huynh trưởng đến dự tu học huynh trưởng dài hạn đông đủ để năng cao phẩm chất và tay nghề của người huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Thân ái chào Tinh tấn.

Nam mô Thường Tinh tấn Bồ tát Ma ha tát.

 

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký) 

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.