QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập Ban Quản Trại Họp Bạn Ngành Thanh, Thiếu

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 52-2018/QĐ-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Rạch Giá, ngày 05 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban Quản Trại Họp Bạn Ngành Thanh, Thiếu
Gia Đình Phật Tử tỉnh Kiên Giang, Lục Hòa XI-2018

————————- 

BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KIÊN GIANG

– Căn cứ mục B điều 15 chương III Nội Quy Gia Đình Phật Tử;

– Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2018 của BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang;

– Xét năng lực và điều kiện tham gia của huynh trưởng.

QUYẾT ĐỊNH

 ĐIỀU 1: Nay thành lập Ban Quản Trại Trại Họp Bạn Ngành Thanh, Thiếu mang tên Lục Hòa XI-2018, Gia Đình Phật Tử tỉnh Kiên Giang (theo danh sách đính kèm).

ĐIỀU 2: Ban Quản Trại có nhiệm vụ thực hiện theo kế hoạch và tổ chức điều hành Trại Lục Hòa XI-2018 đem lại kết quả thành công tốt đẹp, tạo sinh khí góp phần phát triển sinh hoạt GĐPT trong tỉnh.

ĐIỀU 3: Chánh thư ký BHD Phân ban, Ban Huynh trưởng các đơn vị GĐPT trong tỉnh và các huynh trưởng có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

NƠI NHẬN:

– Như điều 3 “để thi hành”.

– Lưu: CTK

 

TM.BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT
TRƯỞNG BAN

 (Đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng
Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 

 

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Rạch Giá, ngày  05  tháng 05 năm 2018

 DANH SÁCH BAN QUẢN TRẠI
TRẠI HỌP BẠN NGÀNH THANH, THIẾU – LỤC HÒA XI-2018

(Đính kèm Quyết định số 052-2018/QĐ-GĐPT ngày 05/5/2018 của BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang)

——————————

 

I. Ban Cố vấn

– HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ

– HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành

– HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên

II. Ban Quản Trại

– Trại trưởng: HTr cấp Tín Minh Hiện Quách Trung Sơn.

– Trại phó Thường trực: HTr cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới.

– Trại phó Đời sống Trại: HTr cấp Tín Diệu Phương Huỳnh Tú Dung.

– Trại phó kỷ thuật: HTr cấp Tín Minh Thành Nguyễn Dô.

– Trại phó kỷ luật:  HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc.

– Trại phó hậu cần: HTr cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh.

– Thư ký Trại:        – HTr cấp Tín Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào

– Thủ Quỹ + Y tế: HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé

– Truyền thông:     – HTr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn.

– HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân

III. Các Tiểu ban chuyên môn:

  1. Tiểu ban Kỹ thuật:

– HTr cấp Tín Minh Thành Nguyễn Dô                           (Trại phó Kiêm Trưởng TB)

– HTr cấp Tập Thiện Khải La Thanh Hoàng                    (Phó TB)

– Giao mỗi đơn vị GĐPT tại thành phố Rạch Giá cử 04 Huynh trưởng tập sự nam (hoặc đoàn sinh Thanh, thiếu nam).

  1. Tiểu ban Kỷ luật:

– HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc                        (Trại phó Kiêm Trưởng TB)

– HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã

– HTr cấp Tín Nguyên Lượng Huỳnh Anh

HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé

– HTr cấp Tín Diệu Ý Phạm Thúy Phượng

  1. Tiểu ban Đời sống Trại:

– HTr cấp Tín Diệu Phương Huỳnh Tú Dung.                  (Trại phó Kiêm Trưởng TB)

– HTr cấp Tín Minh Quang Nguyễn Trung Tâm               (Phó TB)

– HTr cấp Tín Minh Thành Nguyễn Dô

– HTr cấp Tập Thiện Khải La Thanh Hoàng

– HTr cấp Tập Diệu Tuệ Nguyễn Thị Dương Thùy.

– HTr cấp Tập Diệu Như Huỳnh Thị Yến Phương

– HTr cấp Tập Quang Hiền Lâm Minh Sang

– HTr cấp Tập Tịnh Phúc Nguyễn Thanh Tùng

– Được mời thêm sự cộng tác một số anh chị ở các tiểu ban khác khi cần thiết.

  1. Tiểu ban hậu cần

– HTr cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh                                 (Trại phó Kiêm Trưởng TB)

– HTr cấp Tín Diệu Tôn Nguyễn Thị Sáng                       (Phó TB)

– HTr cấp Tín Diệu Lý Nguyễn Thị Nang

– HTr cấp Tập Diệu Nguyệt Đồng Ngọc Ánh

– HTr cấp Tập Diệu Trì Huỳnh Thị Trọng

– HTr cấp Tập Diệu Thông Nguyễn Thị Huệ

– HTr cấp Tập Tịnh Bình Nguyễn Thị Thể

– HTr cấp Tập Diệu Hiền Cao Thị Mộng Lành

– HTr Ngọc Bích Bùi Ngọc Hoa

– HTr Diệu Mỹ Nguyễn Thị Bích Thùy 

  1. Tiểu ban Truyền thông:

– HTr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn           (Trưởng TB)

– HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân

– Htr Thiện Công Võ Văn Hoa

 

NƠI NHẬN:

– Như điều 3 “để thi hành”.

– Lưu: CTK

 

TM.BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng
Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.