GĐPT Bửu Quang, Ngọc Hưng và Phật Quang Tổ Chức Trại Hiếu Mục Kiền Liên

Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ Phó Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Kiên Giang đã đến tham dự lễ khai mạc và lễ cài hoa hồng.

Ngoài ra còn có sự tham gia của một số phụ huynh học sinh, trong đó có Bác Gia trưởng đơn vị Bửu Quang Diệu Ân Nguyễn Thị Kim Em.

Trong chương trình Lễ Cài Hoa Hồng, các em được nhắc nhở vè ý nghĩa lễ Vu Lan, công ơn sinh thành và bổn phận làm con. Sau lễ là phần thi “Cảm Niệm Công Ơn Cha Mẹ”. Các em nói lên cảm xúc của chính mình ngay sau buổi lễ. Phần thi lấy nhiều nước mắt của cả trại sinh lẫn các anh chị Huynh Trưởng.

Buổi chiều, các em được tham gia nhiều trò chơi sôi nổi của ngày trại.

Trại Hiếu Mục Kiền Liên kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.