BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM tại GĐPT Sùng Đức

Đoàn khảo sát do Huynh trưởng cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới – Chánh Thư ký BHD.PB.GĐPT Tỉnh Kiên Giang dẫn đầu.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn có Huynh trưởng cấp Tập Diệu Nguyệt Đồng Ngọc Ánh – Gia trưởng cùng Ban huynh trưởng.

Tại đây, đoàn đã tiến hành khảo sát các mặt sinh hoạt và tu học của đơn vị căn cứ vào 23 tiêu chí của phong trào thi đua xây dựng Đơn vị Vững Mạnh do BHD phát động vào đầu năm 2017 , áp dụng tại 12 đơn vị GĐPT trong tỉnh Kiên Giang.

Sau đây là một số kết quả khảo sát tại GĐPT Sùng Đức:

-Đơn vị có lập chương trình sinh hoạt tháng, quý.

-Đơn vị sinh hoạt đúng trình tự buổi sinh hoạt mẫu.

-Có đủ huynh trưởng giảng dạy 7 bậc học.

-Đơn vị có đầy đủ loại cờ của 03 ngành (Thanh – Thiếu – Đồng).

-Sổ sách có đủ loại và có cập nhật.

-Có đủ huynh trưởng nắm đoàn.

-Đoàn viên có mặt trong buổi sinh hoạt: HTr: 10 – Th.niên: 05 – Đ.niên: 06 – Th.nữ: 15 – Đ.nữ: 12.

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh: 31/40.

Bên cạnh những mặt làm được, đơn vị Sùng Đức còn tồn tại một vài mặt chưa được sau đây:

-Đơn vị chưa được chùa sắp xếp cho chỗ nơi làm Đoàn quán cố định.

-Một vài em đoàn sinh trong sinh hoạt còn mặc quần Jeane.

Trước khi kết thúc buổi khảo sát, đoàn đã trao đổi rút kinh nghiệm với ban huynh trưởng đơn vị.

Buổi khảo sát kết thúc hồi 10 giờ 30 cùng ngày.

BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM tại GĐPT Sùng Đức
BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM tại GĐPT Sùng Đức
BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM tại GĐPT Sùng Đức
BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM tại GĐPT Sùng Đức
BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM tại GĐPT Sùng Đức
BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM tại GĐPT Sùng Đức
BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM tại GĐPT Sùng Đức
BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM tại GĐPT Sùng Đức
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.