BHD PB GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM Tại GĐPT Bửu Sơn

Đón tiếp và làm việc với đoàn có huynh trưởng cấp Tín Diệu Tôn Nguyễn Thị Sáng, gia trưởng; huynh trưởng cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo, liên đoàn trưởng, cùng toàn ban huynh trưởng GĐPT Bửu Sơn.

Trong buổi khảo sát hôm nay còn có mặt anh Nguyễn Hữu Trúc, liên đoàn trưởng GĐPT Bửu Thọ tham gia để học hỏi.

Trong suốt buổi sinh hoạt, đoàn đã lần lượt khảo sát chất lượng sinh hoạt của đơn vị thông qua 24 tiêu chí của cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2016 do BHD.PB.GĐPT Kiên Giang phát động trong 12 đơn vị GĐPT của tỉnh.

Kết quả khảo sát, đoàn nhận thấy tình hình sinh hoạt của GĐPT Bửu Sơn như sau:

-Đơn vị sinh hoạt đúng giờ

-Sĩ số đoàn sinh có mặt 57, huynh trưởng 12

-Đơn vị có soạn chương trình sinh hoạt quý

-Đơn vị có đủ các loại cờ theo quy định

-Đoàn phục, huy hiệu, cấp hiệu… đạt 90%

-Có đủ các loại sổ sách và có cập nhật

-Đoàn quán đạt tiêu chuẩn 80%

-100% đoàn sinh có tập chép bài

-Huynh trưởng giảng huấn có đủ cho 8 bậc học

-Chất lượng giảng dạy đạt 90% theo yêu cầu

-Huynh trưởng nắm đoàn có đủ

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh: 33/40

-Thời gian qua, huynh trưởng đơn vị tham dự lớp huấn luyện dài hạn còn hạn chế.

Sau buổi sinh hoạt, đoàn có làm việc với Ban huynh trưởng về những điểm được và chưa được của đơn vị, nhằm mục đích giúp đơn vị nhìn ra ưu khuyết điểm để khắc phục trong thời gian tới.

Sau đây là một vài hình ảnh buổi khảo sát.

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.