BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng

Đoàn khảo sát gồm có:

-Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, trưởng BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang.

-Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó BHD PB.GĐPT Tỉnh Kiên Giang.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có:

-Huynh trưởng Hoa Thảo Nguyễn Thị Tú My, LĐT cùng toàn thể ban huynh trưởng GĐPT Bửu Thọ

Tại đây, đoàn đã tiến hành khảo sát các mặt sinh hoạt và tu học của đơn vị căn cứ vào 23 tiêu chí của phong trào thi đua xây dựng Đơn vị Vững Mạnh do BHD phát động vào đầu năm 2017 , áp dụng tại 12 đơn vị GĐPT trong tỉnh Kiên Giang.

Sau đây là một số kết quả khảo sát tại GĐPT Ngọc Hưng:

-Đơn vị có lập chương trình sinh hoạt tháng, quý.

-Đơn vị sinh hoạt đúng giờ.

-Đơn vị có đủ các loại sổ sách và được cập nhật.

-Đoàn viên có mặt trong buổi sinh hoạt: HTr: 8/9 – Th,niên: 15 – Đ.niên: 03 – Th,nữ: 12 – Đ.nữ: 0.

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh: 17/40.

Bên cạnh những mặt làm được, đơn vị Ngọc Hưng còn tồn tại một vài mặt chưa được sau đây:

-Đơn vị còn thiếu cờ đội, chúng, đàn.

-50% đoàn sinh chưa có cấp hiệu.

-Một số Huynh trưởng giảng huấn sử dụng Giáo án chưa đúng phương pháp.

-Phát triển đoàn sinh chưa được đồng đều ở 2 ngành Thiếu và Oanh.

Trước khi kết thúc buổi khảo sát, đoàn đã trao đổi rút kinh nghiệm với ban huynh trưởng đơn vị.

Buổi khảo sát kết thúc hồi 16 giờ 30 cùng ngày.

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Ngọc Hưng
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.