THÔNG BÁO: V/v tham dự lớp học Kiên, Trì, Định, Lực tháng 01/2018

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số:  43 /TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 06  tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v tham dự lớp học Kiên, Trì, Định, Lực tháng 01/2018

Kính gởi : CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-GĐPT ngày 28/8/2017 của Phân ban GĐPT Tỉnh Kiên Giang v/v tổ chức tu học cho huynh trưởng GĐPT trong tỉnh;

Nay, Ban hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Tỉnh Kiên Giang thông báo đến toàn thể huynh trưởng trong tỉnh như sau:

Các lớp học bậc Kiên, Trì, Định, Lực sẽ được tổ chức đồng loạt :

Thời gian: từ 13 giờ đến 16 giờ, ngày thứ bảy, 27/01/2018 (nhằm 11/12 al).

-Địa điểm:

-Bậc Kiên, Trì học tại chùa Tam Bảo-Rạch Giá

-Bậc Định, Lực học tại tịnh xá Ngọc Hải

-Thành phần Giáo thọ sư :

-Bậc Kiên: Đại đức giảng sư Thích Đức Minh

-Bậc Trì:  Sư cô giảng sư Thích Nữ Huệ Nhẫn

-Bậc Định:  Đại đức giảng sư Thích Trí Dũng

-Bậc Lực: Ni sư giảng sư Thích Nữ Thoại Liên

-Mời họp triển khai công tác:

– Sau khi kết thúc buổi học (lúc 16 giờ), kính mời các anh chị Thành viên Ban Hướng dẫn PB GĐPT tỉnh, Gia trưởng hoặc Liên đoàn trưởng (hoặc Liên đoàn phó) các đơn vị GĐPT trong tỉnh, về chùa Tam Bảo Rạch Giá để tham dự buổi họp triển khai kế hoạch Trại họp bạn ngành Oanh GĐPT tỉnh Kiên Giang lần thứ nhất. (Nhớ mang theo kế hoạch đã phát trong buổi họp Quý I/2018). 

Rất mong các đơn vị triển khai Thông báo này và tạo điều kiện cho anh chị em huynh trưởng đến dự học đông đủ để năng cao phẩm chất và tay nghề của người huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Thân ái chào Tinh tấn.

Nam mô Thường Tinh tấn Bồ tát Ma ha tát.

 

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
          Huynh Trưởng cấp Dũng
         Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.