THÔNG BÁO: v/v Mời chấm điểm kỳ thi lên bậc năm 2022

T

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 12/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

PL.2565
Kiên Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v Mời chấm điểm kỳ thi lên bậc 2022

Kính gửi : – QUÝ ANH CHỊ HUYNH TRƯỞNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI LÊN BẬC 2022
GĐPT KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-GĐPT ngày 1/10/2022 của Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang v/v tổ chức thi lên bậc năm 2022 cho đoàn sinh GĐPT trong tỉnh Kiên Giang;

Thường trực Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang thông báo mời các anh chị Huynh Trưởng về tham dự buổi chấm điểm Thi Lên Bậc

I. Thời gian:

08 giờ 00 sáng Chủ Nhật 27/11/2022 (nhằm mùng 4/11 âm lịch)

II. Địa điểm:

Chùa Tam Bảo, số 03 đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá (Kiên Giang)

III. Thành phần tham dự:

Mời các anh chị có tên sau đây tham gia chấm điểm Thi Lên Bậc 2022:

 1. Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Chủ tịch Hội Đồng Thi
 2. Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, phó chủ tịch Hội Đồng Thi
 3. Huynh Trưởng cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, Thư ký Hội Đồng Thi
 4. Huynh Trưởng cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé, Thành viên Hội Đồng Thi
 5. Huynh Trưởng cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh, Thành viên Hội Đồng Thi
 6. Huynh Trưởng cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã, Thành viên Hội Đồng Thi
 7. Huynh Trưởng cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn, Thành viên Hội Đồng Thi

Rất mong các anh chị cố gắng sắp xếp công việc để có mặt tham dự để góp phần cho kỳ thi năm nay được thành công tốt đẹp..

 

NƠI NHẬN : 

 • ĐĐ Trưởng ban HDPT “Để báo cáo”
 • Quý anh chị có tên tại mục III
  “để thực hiện”
 • Lưu hồ sơ

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

           Huynh Trưởng cấp Tấn
Minh Kim QUÁCH VĂN THÀNH


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

 Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Ai ôm hiềm hận ấy,
Hận thù không thể nguôi.

Phẩm Song Yếu

Tháng 05 năm 2024
21
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 3
Ngày Ất Dậu
Tháng Kỷ Tỵ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 04
Kiên Giang