Thông Báo Mời Họp Lệ Quý III-2019

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 16/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời Họp Lệ Quý III-2019

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử thuộc GHPGVN Tỉnh Kiên Giang thông báo :

Phiên họp lệ quý III-2019 của Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang sẽ được tổ chức:

Thời gian : vào lúc 13 giờ 00 ngày thứ bảy, 29 tháng 6 năm 2019 (nhằm 27/5 âl)

Địa điểm : Tịnh xá Ngọc Hải, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Thành phần tham dự: tất cả huynh trưởng có cấp và chưa có cấp đang sinh hoạt tại 12 đơn vị GĐPT trong tỉnh.

(Đặc biệt thân mời : 1.Anh Minh Thành Nguyễn Dô – 2.Anh Minh Quang Nguyễn Trung Tâm có mặt để bàn về nhân sự Ban hướng dẫn PB.GĐPT)

Dự kiến chương trình họp như sau:

13.00 : -Thu tiền quỹ BHD và tiền đóng góp BBT

– Các đơn vị nộp báo cáo quý II

13.30 : -Niệm Phật

-Chào Huy hiệu Sen Trắng

-Chị Trưởng ban BHD phát biểu khai mạc và giải quyết vướng mắc của các đơn vị (nếu có)

-Chánh thư ký BHD báo cáo tình hình GĐPT trong quý II

-Chị Diệu Phương báo cáo , rút kinh nghiệm trại Hạnh VIII-2019

-Chị Diệu Sang báo cáo, rút kinh nghiệm liên trại Anoma-Ni Liên- Tuyết Sơn VIII-2019

-Các thành viên dự họp đóng góp ý kiến về 3 báo cáo trên

-Bàn thực hiện một số Phật sự trong quý III :

+Điều chỉnh nhân sự BHD.PBGĐPT

+Tham dự kỳ thi kết khóa năm III lớp học bậc Lực V tại Bà Rịa-VT

+Khảo sát sinh hoạt tại các đơn vị trong 2 tháng nghỉ hè

+Tình hình tu học các lớp Kiên, Trì, Định, Lực

+Các sự việc linh tinh khác.

Thường trực BHD.PBGĐPT thân mời tất cả huynh trưởng thuộc 12 đơn vị trong tỉnh về dự họp đông đủ để góp phần xây dựng ngôi nhà Lam Kiên Giang ngày thêm khang trang, bền vững.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.