THÔNG BÁO: Mời các anh chị huynh trưởng học viên các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 05/2019

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 12/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 15 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v Mời các anh chị huynh trưởng học viên
các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 05/2019

Kính gởi : CÁC ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
TRONG TỈNH KIÊN GIANG

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Buổi học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực trong tháng 5/2019 được tổ chức :

Thởi gian: 08 giờ 00 ngày chủ nhật 26/5/2019 (nhằm ngày 22/4 Kỷ Hợi)

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Hải

Thường trực Ban Hướng dẫn PB.GĐPT Kiên Giang thân ái mời tất cả Huynh trưởng học viên các bậc Kiên, Trì, Định, Lực tập trung về tham dự buổi học theo thời gian và địa điểm ghi trên.

Rất mong các anh chị sắp xếp công việc, có mặt tham dự đầy đủ buổi học.

PHỤ GHI:

  • Tháng này, tất cả 4 bậc đều học tại tịnh xá Ngọc Hải. Lý do : chùa Tam Bảo mở khóa An Cư Kiết Hạ nên không còn phòng trống để học.
  • Các anh chị bậc Lực nhớ xin chị Diệu Thiện đề cương ôn thi năm thứ 3 để về nhà tự ôn tập. Đã có ngày giờ và địa điểm thi năm thứ 3
  • Các đơn vị nhớ mang theo danh sách trại sinh Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn nộp cho chị Diệu Sang.
  • Các đơn vị mang theo danh sách huynh trưởng dự lớp huấn luyện cấp tốc nộp cho anh Minh Kim.

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.