Sớ Táo Quân Gia Đình Phật Tử Kiên Giang Tết Tân Sửu – 2021

Mai, đào nở rộ đón Xuân sang
Tết đến lòng ai cũng rộn ràng
Ngặt nỗi còn lo con Covid
Lan truyền đại dịch khắp nhân gian
Năm nay Thượng Đế có lệnh rằng
Hạn chế Táo quân đến thiên đàng
Hội nghị cuối năm làm trực tuyến
Ai ngồi nhà nấy chớ lăng xăng

卐 卐 卐

Rap – po Táo đã soạn xong,
Wi-Fi, thiết bị truyền thông sẵn sàng.
Đê đầu kính bái Ngọc Hoàng,
Gia Đình Phật Tử Kiên Giang tấu trình

Sớ rằng:
Đầu Xuân Canh Tý
Hội nghị tưng bừng
Kế hoạch rộn ràng
Bước vào năm mới
Lòng vui phơi phới
Hướng đến tương lai
Dự kiến năm nay
Mọi điều thuận lợi
(Thuận lợi cái mà thuận lợi!)

Bất ngờ tin dữ
Trung Quốc đưa qua
Dịch cúm Corona
Hoành hành Vũ Hán
Việt Nam mau mắn
Ban lệnh cách ly
Kinh tế ù lì
Chùa chiền đóng cửa
(Đóng cửa cái mà đóng cửa!)

☸☸☸

Gia Đình Phật Tử
Đành phải tạm ngưng
Kế hoạch nửa chừng
Cũng đành gác lại
Trong cơn dịch hại
Giữ vững tinh thần
Tinh tấn siêng năng
Không hề lùi bước
Bửu Thọ đi trước
Tam Bảo theo sau
Cả tỉnh cùng nhau
Duy trì sinh hoạt
(Duy trì cái mà sinh hoạt!)

Ngọc Hoàng cười mỉm, vuốt râu:
“Khá khen giữ vững tay chèo Kiên Giang.
Năm qua nhân sự ra răng? (1)
Táo chưa báo cáo ta càng muốn nghe”

Muôn tâu:
Tình hình nhân sự
Trên dưới một lòng
Tập thể phân công
Người đâu việc đó
Phân ban hiện có
Mười tám ban viên
Huynh trưởng tính riêng
Sáu mươi anh chị
Đoàn sinh đơn vị
Đếm được ba trăm
Bảo trợ ân nhân
Chín mươi bảy vị
Thảy đều hoan hỷ
Anh bảo em nghe
Chia phái chia phe
Là điều tối kỵ
(Tối kỵ cái mà tối kỵ!)

✵✵✵

Vua Trời khoan khoái gật gù :
“Lục Hòa là gốc, học tu là nền.
Năm qua đại dịch liên miên,
Kiên Giang vượt khó đi lên thế nào?”

Muôn tâu:
Dù cho Covid
Hung hãn hoành hành
Nhưng với nhiệt tình
Chung tay khắc phục
Kiên, Trì, Định, Lực
Vẫn học bình thường
Tháng bảy khẩn trương
Vào thi kết khóa
Đây là thành quả
Tu học ba năm
Vừa học vừa làm
Tay nghề thêm giỏi
Sang năm tiến tới
Huấn luyện chính quy
Xuyên suốt năm ngày
Liên thông ba trại (2)
(Liên thông cái mà ba trại!)

✭✭✭

Cuối năm tính lại
Hướng dẫn đoàn sinh
Bốn bậc ngành Oanh
Bốn năm ngành Thiếu
Đủ đầy không thiếu
Tháng Một (3) năm nay
Đơn vị các nơi
Đồng thi lên bậc
Đoàn sinh trúng cách
Trên số hai trăm
Kết quả một năm
Chuyên cần tu học
(Tu học cái mà tu học!)

✪✪✪

Thiên đình vang tiếng ngợi khen:
Gia Đình Phật Tử Kiên Giang quá “ngầu”
Sinh hoạt ngoại khóa thế nào?
Phong trào Vững Mạnh ra sao mùa này?
Có còn hay đã “chùng tay”?
Đầu voi đuôi chuột chẳng hay chút nào.

Muôn tâu:
Phong trào “Vững Mạnh”
Qua tám năm liền
Kết quả nhãn tiền
Gia Đình hưng vượng
Tay nghề huynh trưởng
Ngày một nâng cao
Xây dựng phong trào
Thêm bền thêm chắc
Một năm khởi sắc
Vượt khó đi lên
Chí vững tâm bền
Trong cơn đại dịch
(Đại dịch cái mà đại dịch!)

✾✾✾

Ngọc Hoàng đẹp dạ khen dài:
“Kiên Giang đáng mặt anh tài miền Tây
Nội trị tổ chức rất hay,
Ngoại giao đóng góp những gì năm qua?”

✧✧✧

Muôn tâu:
Miền Trung bão lụt
Bao cảnh tang thương
Theo lệnh Trung ương
Chung tay giúp đỡ
Nghĩa tình tương trợ
Anh chị Lam viên
Góp được số tiền
Bôn mươi hai triệu
Gửi ra giao hiếu
Lam hữu miền Trung
Lý tưởng tương đồng
Cùng chung chí hướng
(Chí hướng cái mà chí hướng!)

☸☸☸

Trao nghề huynh trưởng
Liên trại trung ương
Hội An (4) trại trường
Vĩnh Long tổ chức
Kiên Giang góp sức
Huấn luyện hai ngày
Giữa tháng mười hai
Trại sinh bảy tỉnh
(Trại sinh cái mà bảy tỉnh)

❂❂❂

Muôn tâu Thượng Đế
Báo cáo đã dài
Thần Táo gút-bai
Giã từ thánh thượng
Chúc Ngài vô lượng
Phước lộc an khương
Ban bố tình thương
Cho toàn nhân loại
Đừng làm dịch hại
Tàn hoại chúng sanh
Covid đành hanh
Một năm quá mệt
Xin Ngài thương xót
Bắt nhốt lại mau
Chớ để quá lâu
Con người chết hết
Trần gian tận diệt
Thượng giới ai nuôi?
Thần có đôi lời
Mong Trời xem xét
(Xem xét cái mà xem xét!)

☀☀☀

Trên tường lạnh đồng hồ vừa điểm
Mười hai giờ thời điểm giao thừa
Chuông chùa rộn rã xa đưa
Đèn hương khói tỏa bàn thờ gia tiên
Buổi Tân Niên tâm thành nguyện ước
Cho Việt Nam đất nước an bình
Nguyện cho Đạo Pháp xương minh
Gia Đình Phật Tử hiển vinh đời đời!

MINH KIM
(Ghi chép)

 

 

Chú thích:

(1) Ra răng? = Ra sao? (tiếng Huế)
(2)Ba trại: Lộc Uyển + A Dục + Huyền Trang
(3)Tháng Một = tháng mười một (nói theo dân gian Nam Bộ)
(4)Hội An : chùa Hội An, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.