Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ

Đoàn khảo sát của Ban Hướng Dẫn gồm có Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, trưởng BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang và Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Kiên Giang.

Đón tiếp đoàn là Huynh Trưởng cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc, Gia trưởng Gia Đình Phật Tử Bửu Thọ cùng Ban Huynh Trưởng của đơn vị.

Trong suốt 4 giờ khảo sát tại chùa Bửu Thọ, đoàn đã tiến hành khảo sát các mặt sinh hoạt và tu học của đơn vị căn cứ vào 23 tiêu chí của phong trào thi đua xây dựng Đơn vị Vững Mạnh do BHD phát động vào đầu năm 2017, áp dụng tại 12 đơn vị GĐPT trong tỉnh Kiên Giang.

Buổi khảo sát kết thúc hồi 16 giờ 30 cùng ngày.

Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Khảo Sát GĐPT Bửu Thọ
Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.