KẾ HOẠCH: Tổ Chức Tu Học Cho Huynh Trưởng Thuộc Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 06/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tổ Chức Tu Học Cho Huynh Trưởng

Thuộc Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang

– Thực hiện Nội quy Gia Đình Phật Tử và Nội quy Huynh trưởng do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ban hành;

– Vì nhu cầu đào tạo huynh trưởng giỏi về chuyên môn, vững vàng về tinh thần, ý chí nhằm phục vụ cho sự phát triển sinh hoạt GĐPT trong toàn tỉnh;

Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đề ra kế hoạch tổ chức tu học thường xuyên cho huynh trưởng trong tỉnh với nội dung như sau :

I-Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Việc tu học và huấn luyện của huynh trưởng GĐPT có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi các lý do sau đây:

– Huynh trưởng là nhân tố quyết định cho sự lớn mạnh của đơn vị nói riêng, và sự phát triển của tổ chức GĐPT trong tỉnh nói chung. Huynh trưởng càng giỏi thì tổ chức càng vững mạnh. Huynh trưởng lười biếng, thiếu kiến thức chuyên môn, thiếu tinh thần và ý chí thì tổ chức sẽ suy yếu.

-Việc tu học và huấn luyện nhằm trang bị cho huynh trưởng có đủ kiến thức chuyên môn, vững vàng về tinh thần và ý chí, biết tuân thủ kỷ luật tổ chức, dám hy sinh vì màu cờ sắc áo. Đấy là những tố chất cần có của người huynh trưởng GĐPT.

-Trước nay, việc tu học của huynh trưởng tại Kiên Giang thường chỉ dừng lại ở mức độ “học để thi”, chứ không phải học để trở nên người huynh trưởng giỏi về chuyên môn, vững về tinh thần, kiên định về ý chí và lý tưởng.

Để khắc phục tình trạng trên, Phân Ban Tỉnh quyết định tổ chức việc tu học cho huynh trưởng một cách thường xuyên, tập trung và nghiêm túc, đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của PB.GĐPT tỉnh, đặc biệt có sự quan tâm hỗ trợ của chư Tôn đức Ban Hướng dẫn Phật Tử và Ban Hoằng pháp GHPGVN Tỉnh Kiên Giang.

-Muốn việc tổ chức thực hiện kế hoạch tu học này có kết quả, toàn thể Ban huynh trưởng các đơn vị cần quán triệt sâu sắc về lợi ích của việc tu học & huấn luyện. Phải thường xuyên giải thích, vận động và tạo thuận duyên cho huynh trưởng đi học.

Có tu học và huấn luyện nghiêm túc, chúng ta mới có huynh trưởng yêu nghề để giao việc và để kế thừa. Còn không thì chúng ta mãi mãi ở trong vòng lẩn quẩn huynh trưởng thiếu và yếu.

II-NỘI DUNG VÀ THÀNH PHẦN TU HỌC :

1) Nội dung tu học:

gồm các bậc Kiên, Trì, Định.

2) Thành phần tham dự:

Bậc Kiên: do các đơn vị tuyển chọn trong số đoàn sinh ngành Thiếu đủ 17 tuổi

Bậc Trì: những huynh trưởng đã trúng cách bậc Kiên các năm trước (Không phân biệt đã qua hay chưa qua trại Lộc Uyển)

Bậc Định: những huynh trưởng đã qua trại A Dục.

III-THỜI GIAN:

Tất cả 3 lớp đồng loạt khai giảng và học bài đầu tiên vào ngày 29/7/2023 tại chùa Tam Bảo (Hà Tiên).

Sau đó các bậc học mỗi tháng 1 lần vào sáng chủ nhật tuần thứ 3 của tháng.

Thời gian học được quy định trong nội quy GĐPT Việt Nam. Cụ thể là :

Bậc Kiên: học 20 đề tài trong 1 năm

Bậc Trì: học 25 đề tài trong 1 năm

Bậc Định: học 21 đề tài trong 3 năm

Thời khóa biểu học cụ thể hàng năm sẽ được Phân Ban thông báo vào mỗi nửa năm.

IV-TỔ CHỨC – PHÂN CÔNG:

Nhằm thuận tiện cho các học viên cũng như đảm bảo được tính xuyên suốt trong quá trình học, thường trực Phân Ban chia toàn tỉnh thành 4 điểm. Mỗi điểm có một Huynh trưởng chủ nhiệm phụ trách lớp và 3 anh chị phụ trách các lớp Kiên, Trì, Định.

1. Phân công nhiệm vụ:

UV Điều hành khu vực:

 • Phụ trách tổ chức lớp học tại điểm của mình.
 • Liên hệ thỉnh giảng sư hoặc phân công Huynh trưởng giảng huấn từng đề tài.
 • Phân công Huynh trưởng phụ trách ghi hình lớp học mỗi buổi và gởi về UVTT để đưa lên website.
 • Tổng hợp kết quả điểm danh các lớp Kiên, Trì, Định và gởi về Chánh Thư Ký để tổng hợp.

Phụ trách các lớp:

 • UV Điều hành mỗi khu vực cử ra 3 htr phụ trách 3 lớp Kiên Trì Định.
 • Trực tiếp điểm danh học viên tại lớp mình phụ trách.
 • Chuẩn bị tài liệu cung cấp cho học viên.
 • Thường xuyên theo dõi để kịp thời liên hệ, hỗ trợ học viên khi cần thiết.

2. Địa điểm học:

Tp Hà Tiên:

 • Đơn vị: Tam Bảo (Tp Hà Tiên) – Thanh Hòa
 • Phụ trách:
  • UV Điều hành: Htr cấp Tấn Diệu Ý Phạm Thúy Phượng
  • Phụ trách bậc Kiên, Trì, Định: do UV Điều hành phân công

Tp Rạch Giá:

 • Đơn vị: Tam Bảo (Tp Rạch Giá ) – Kim Quang – Phước Thạnh – Phước Lập
 • Phụ trách:
  • UV Điều hành: Htr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
  • Phụ trách bậc Kiên, Trì, Định: do UV Điều hành phân công

Huyện Châu Thành – huyện Tân Hiệp:

 • Đơn vị: Bửu Sơn – Bửu Thọ
 • Phụ trách:
  • UV Điều hành: Htr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc
  • Phụ trách bậc Kiên, Trì, Định: do UV Điều hành phân công

Tp Phú Quốc:

 • Đơn vị: Sùng Đức – Hùng Nhĩ Sơn
 • Phụ trách:
  • UV Điều hành: Htr cấp Tín Nguyên Lượng Huỳnh Anh
  • Phụ trách bậc Kiên, Trì, Định: do UV Điều hành phân công

V-NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN :

 • Học viên tham dự đầy đủ thời gian và đúng bậc học của mình
 • Vắng mặt từ 50% thời gian học trở lên sẽ không được dự thi kết khóa
 • Học viên đến lớp cần chuẩn bị tập, viết, dây, còi…

VI – CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỔNG QUÁT:

Bậc Kiên (1 năm):

 1. Mục đích của Phật pháp.
 2. Các nét đặc thù của giáo lý Phật giáo.
 3. Mục đích Gia Đình Phật Tử (triển khai rộng)
 4. Châm ngôn Gia Đình Phật Tử (triển khai rộng)
 5. Điều luật ngành Oanh và ngành Thiếu.
 6. Năm hạnh của GĐPT (biểu tượng qua năm cánh sen – triển khai rộng).
 7. Hạnh hiếu của người huynh trưởng Gia Đình Phật Tử.
 8. Tam quy – Ngũ giới.
 9. Lịch sử của Đức Phật Thích Ca (từ sơ sinh đến nhập diệt).
 10. Đức tin của người huynh trưởng GĐPT.
 11. Tứ ân – Đạo pháp và dân tộc
 12. Lịch sử Phật giáo Việt Nam (từ du nhập đến cuối đời Đinh)
 13. Nội quy Gia đình Phật tử
 14. Hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 15. Ý nghĩa cờ Phật giáo thế giới
 16. Trò chơi Phật hóa
 17. Nắm vững kiến thức bậc Mở mắt
 18. Nắm vững kiến thức bậc Cánh mềm
 19. Nắm vững kiến thức bậc Hướng thiện
 20. Một số bài hát Gia Đình Phật Tử

Bậc Trì (1 năm):

 1. A Dục Vương (Ấn Độ)
 2. Lương Võ Đế (Trung Hoa)
 3. Thánh Đức Thái Tử (Shotoku – Nhật)
 4. Cư sĩ Lê Đình Thám
 5. Cư sĩ Mai Thọ Truyền, Nguyễn Hữu Kha (Việt Nam)
 6. Lịch sử Phật giáo Việt Nam (hai triều Lý – Trần và triều Nguyễn, trong đây có các thiền sư Lý, Trần và ngài Nguyên Thiều – Liễu Quán).
 7. Lịch sử 3 thời kỳ kiết tập kinh điển Phật giáo (3 thời kỳ đầu)
 8. Lục hòa
 9. Tứ nhiếp pháp
 10. Nhân quả – Nghiệp – Luân hồi
 11. Tam pháp ấn (Vô thường – khổ – vô ngã)
 12. Thập thiện nghiệp
 13. Kinh Thiện sanh.
 14. Nội quy Gia đình Phật tử diễn tiến qua các thời kỳ
 15. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 16. Tinh thần và phương pháp giáo dục GĐPT
 17. Lễ lược GĐPT
 18. Lịch sử GĐPT Kiên Giang
 19. Tâm lý giáo dục
 20. Người huynh trưởng với quê hương
 21. Sơ cấp cứu
 22. Trò chơi Phật hóa
 23. Nắm vững kiến thức bậc Chân cứng
 24. Nắm vững kiến thức bậc Sơ thiện.
 25. Một số bài hát Gia Đình Phật Tử

Bậc Định (3 năm):

 1. Cuộc đời và sự nghiệp của Tam tạng Pháp sư Huyền Trang
 2. Lịch sử Phật giáo Việt Nam (cận đại, hiện đại) từ Ngài Liễu Quán đến thập niên 1930 (bao gồm phong trào chấn hưng Phật giáo và ảnh hưởng tư tưởng canh tân của Thái Hư Đại Sư).
 3. Lịch sử giáo hội Phật giáo Việt Nam từ 1930 đến 1975 (bao gồm chư tăng lãnh đạo, các cuộc Pháp nạn).
 4. Bát quan trai giới (Giới – Định – Tuệ)
 5. Tứ thánh đế
 6. Tứ niệm xứ
 7. Bát thánh đạo
 8. Văn huệ – Tư huệ – Tu huệ
 9. Ngũ uẩn
 10. Lục độ
 11. Lịch sử GĐPT Kiên Giang
 12. Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Các Ban, Ngành, Viện
 13. Nội quy Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự GHPG tỉnh thành
 14. Chư Thánh Tử Đạo là Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT.
 15. Tinh thần trách nhiệm người Huynh trưởng
 16. Phê bình – Kiểm thảo
 17. Cách thức tổ chức khóa hội thảo GĐPT
 18. Soạn và dẫn chương trình một lễ lớn của GĐPT
 19. Nắm vững kiến thức bậc Tung bay
 20. Nắm vững kiến thức bậc bậc Trung thiện
 21. Nắm vững kiến thức bậc Chánh thiện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tu học thường xuyên cho huynh trưởng GĐPT trực thuộc Phân ban Gia Đình Phật Tử Tỉnh Kiên Giang.

Kính đề nghị Quý ban huynh trưởng các đơn vị triển khai kế hoạch này, động viên và tạo mọi thuận duyên cho  huynh trưởng đơn vị tham dự đầy đủ và thường xuyên các lớp tu học nêu trên, góp phần vào công cuộc đào tạo huynh trưởng giỏi cho ngôi nhà Lam tỉnh Kiên Giang.

 

TM. PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.