Kế Hoạch Tổ Chức Cuộc Thi Kiên Trì Định cho Huynh Trưởng GĐPT tại Tỉnh Kiên Giang

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

SỐ: 15/KH-GĐPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

~~~~~~o0o~~~~~~

 

 

Rạch Giá, ngày 01  tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

KỲ THI BẬC KIÊN, TRÌ, ĐỊNH

CHO HUYNH TRƯỞNG GĐPT TẠI KIÊN GIANG

          -Căn cứ điều 24 chương V Nội Quy Gia Đình Phật Tử thuộc GHPGVN quy định về tu học và huấn luyện huynh trưởng;

          -Căn cứ chương trình hoạt động năm 2017 của BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang đã được Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang phê chuẩn,

          Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Kiên Giang đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện kỳ thi bậc Kiên, Trì, Định cho huynh trưởng đang sinh hoạt tại 12 đơn vị GĐPT trong tỉnh như sau :

I-THỜI GIAN : từ 8 giờ đến 11 giờ ngày chủ nhật 04/6/2017 (nhằm ngày 10/5 âl)

II-ĐỊA ĐIỂM : tại chùa Tam Bảo, số 3 đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, Kiên Giang.

III-THÀNH PHẦN DỰ THI :

          1)Bậc Kiên : những huynh trưởng đủ 18 tuổi trở lên, đang sinh hoạt thường xuyên tại các GĐPT trong tỉnh, đã học xong chương trình bậc Kiên, được Ban huynh trưởng đơn vị giới thiệu và được BHD.GĐPT Tỉnh chấp thuận

          2)Bậc Trì : những huynh trưởng đủ 21 tuổi trở lên, đang sinh hoạt thường xuyên tại các GĐPT trong tỉnh, đã qua bậc Kiên và trại huấn luyện Lộc Uyển ít nhất 2 năm, đã học xong chương trình bậc Trì, được Ban huynh trưởng đơn vị giới thiệu và được BHD GĐPT Tỉnh chấp thuận.

          3)Bậc Định : những huynh trưởng đủ 25 tuổi trở lên, đã thọ cấp Tập, đang sinh hoạt thường xuyên tại các đơn vị GĐPT trong tỉnh, đã qua bậc Trì và trại huấn luyện A Dục ít nhất 3 năm, đã học xong chương trình bậc Định, được Ban huynh trưởng đơn vị giới thiệu và được BHD GĐPT Tỉnh chấp thuận.

          Phụ ghi : Ngoài thành phần chính thức đủ điều kiện dự thi như trên, BHD GĐPT Tỉnh có thể xét đặc cách cho một vài trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được dự thi một trong 3 bậc nêu trên nhằm mục đích đào tạo huynh trưởng cho những đơn vị mới thành lập còn thiếu huynh trưởng.

IV-THỂ THỨC THI :

          -Bậc Kiên và bậc Trì phải qua hai phần : thi viết và thi thực hành

          -Bậc Định không thi thực hành, thay vào đó là làm 1 bài tự luận.

          1)PHẦN THI VIẾT : môn Phật pháp – Tinh thần – Lịch sử

          Bậc Kiên : mỗi thí sinh trả lời 44 câu trắc nghiệm và một câu tự luận ngắn. Thời gian làm bài là 40 phút. Mỗi câu đáp trúng được 1 điểm. Tổng số điểm tối đa của phần thi viết là 45 điểm.

          Bậc Trí : mỗi thí sinh trả lời 30 câu trắc nghiệm và viết 2 bài tự luận ngắn. Thời gian thi viết là 50 phút. Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 1 điểm. Mỗi bài tự luận được tối đa 10 điểm/bài. Tổng số điểm tối đa của phần thi viết là 50 điểm.

          Bậc Định  : mỗi thí sinh trả lời 45 câu trắc nghiệm và làm 1 bài tự luận. Thời gian thi là 90 phút. Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 1 điểm. Bài tự luận hoàn hảo được tối đa 10 điểm. Tổng số điểm tối đa của mỗi thí sinh bậc Định là 55 điểm.

          2)PHẦN THI THỰC HÀNH: mỗi thí sinh phải trả lời hoặc thực hành 8 câu hỏi thuộc 8 bộ môn Hoạt động Thanh niên và Hát nhạc theo chương trình hiện hành. Cụ thể là :

          Mỗi thí sinh bốc thăm chọn câu hỏi, trả lời hoặc thực hành các môn học sau (mỗi môn 1 câu):

                             1.Gút dây

                             2.Phương hướng

                             3.Dấu lối đi

                             4.Morse (sử dụng còi hoặc cờ)

                             5.Mật thư

                             6.Cứu thương

                             7.Trò chơi

                             8.Hát nhạc (mỗi thí sinh bốc thăm chọn và hát 5 bài thuộc 5 thể

                                loại sau :

                                      -Nhạc nghi thức

                                      -Nhạc truyền thống

                                      -Bài hát vui kèm động tác múa đơn giản

                                      -Bài hát quay vòng tròn

                                      -Bài hát chào thầy, chào anh chị trưởng, chào khách,

                                       chào bạn mới.

          Mỗi câu trả lời hay thực hành hoàn hảo  được tối đa 10 điểm. Số điểm tối đa cho phần thi thực hành là 80 điểm/ 1 thí sinh.

Lưu ý :  Các giám khảo chấm thi phần thực hành cần chuẩn bị vật dụng cần thiết cho môn thi của mình (dây, còi, cờ, băng cứu thương, la bàn, đồng hồ đeo tay, gật, bảng đen, phần viết v.v…)

V.THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG THI :

          1)Chủ tịch Hội đồng thi : HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ (điều hành giám thị coi thi phần thi viết cả 3 bậc – Chấm bài thi tự luận bậc Định)

          2)Phó chủ tịch 1 : HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành (điều hành giám khảo phần thi thực hành – Giám khảo chấm thi tại GĐPT Sùng Đức)

          3)Phó chủ tịch 2 : HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên (  điều hành Ban đời sống chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, nước uống, ăn trưa và y tế )

          4)Tổng Giám thị : HTr cấp Tín Minh Hiện Quách Trung Sơn (trực điều khiển giờ giấc buổi thi theo thời khóa biểu của ban tổ chức – Giải quyết các thắc mắc và các ý kiến đề nghị chánh đáng của thí sinh)

          5)Thư ký Hội đồng thi : HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân (Ghi biên bản cuộc thi – Tổng kết điểm thi – Làm các công việc hành chánh phục vụ cho cuộc thi – Trợ giúp cho Tổng Giám thị giải quyết các thắc mắc và đề nghị của thí sinh)

          6)Ban Đời sống : chịu sự điều hành của chị Diệu Sang

                    -HTr cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh

                    -HTr cấp Tín Diệu Tôn Nguyễn Thị Sáng              

                   -HTr cấp Tín Diệu Lý Nguyễn Thị Nang

                    -HTr cấp Tín Diệu Tịnh Vương Ngọc Thanh          

          7)Coi thi và chấm bài thi trắc nghiệm : (3 bậc ngồi xen kẻ thi chung)

                   -HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ              

                   -HTr cấp Tín Diệu Ý Phạm Thúy Phượng                                         

                   -HTr cấp Tập Diệu Tuệ Nguyễn Thị Dương Thùy

          8)Chấm thi 3 môn : gút dây + dấu lối đi + Trò chơi :

                   -HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã (chấm thi bậc Trì)

                   -HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc (hỗ trợ cho Minh Hải)

                   -HTr cấp Tín Minh Quang Nguyễn Trung Tâm (chấm thi bậc Kiên)

                   -HTr cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo (hỗ trợ cho Minh Quang)

          9)Chấm thi 3 môn : truyền tin + phương hướng + mật thư :

                   -HTr cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới (chấm thi bậc Kiên)

                   -HTr cấp Tập Thiện Khải La Thanh Hoàng (hỗ trợ cho Minh Lễ)

                   -HTr cấp Tín Minh Thành Nguyễn Dô (chấm thi bậc Trì)

                   -HTr cấp Tín Minh Viên Hồng Phước Khánh (hỗ trợ cho Minh Thành)

          10)Chấm thi môn cứu thương :

                   -HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé (chấm thi bậc Trì)

                   -HTr cấp Tín Diệu Phượng Lâm Kim Hoàng (hỗ trợ cho Tuệ Nghiêm)

                   -HTr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn (chấm thi bậc Kiên)

                   -HTr cấp Tín Mỹ Nguyệt Trịnh Thị Bé (hỗ trợ cho Minh Nghị)

          11)Chấm thi môn hát nhạc :

                   -HTr cấp Tín Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào (chấm thi bậc Trì)

                   -HTr cấp Tín Diệu Phương Huỳnh Tú Dung (chấm thi bậc Kiên)

VI-ĐIỂM TRÚNG CÁCH – CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN :

          1)Điểm trúng cách : được xem là trúng cách khi thí sinh đạt số điểm thi bằng 2/3 số điểm tối đa của bậc mình dự thi.

          2)Cấp giấy chứng nhận : Giấy chứng nhận trúng cách sẽ được gởi về đơn vị vào cuối tháng 6/2017

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

Buổi thi bậc Kiên, Trì, Định

Tổ chức tại chùa Tam Bảo-Rạch Giá ngày 04/6/2017

 

          07.00 :         Thí sinh tập trung

          07.20 :         -Tập họp – Lễ đoàn – Điểm danh (Minh Hiện)

                             -Công bố Quyết định thành lập Hội đồng thi (Huệ Thiện)

                             -Thông qua thể thức thi (phần IV bản Kế hoạch ) (Minh Lễ)

                             -Lời dặn dò của Chị chủ tịch Hội đồng thi

          07.45 :         Vào phòng thi – Phát giấy thi – Hướng dẫn cách thức thi

          08.00 :         Bắt đầu thi

          08.40 :         Thí sinh bậc Kiên nộp bài – Rời phòng thi, xả hơi

          08.50 :         Thí sinh bậc Kiên bắt đầu thi thực hành

          08.50 :         Thí sinh bậc Trì nộp bài – Rời phòng thi, xả hơi

          09.00 :         Thí sinh bậc Trì bắt đầu thi thực hành

          09.30 :         Thí sinh bậc Định nộp bài – Rời phòng thi

          09.40 :         Giám khảo chấm bài thi viết

          11.00 :         Kết thúc cuộc thi – Ăn cơm – Dây thân ái

 

 

                              

TM.BAN HƯỚNG DẪN PBGĐPT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.