GĐPT Phước Thạnh: Vấn an và chúc tết Đại Đức Trụ Trì và Chị Cố vấn Phân Ban

Giữ gìn và phát huy truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo của dân tộc, vào ngày 12 tháng 01 năm 2023 Ban Huynh Trưởng GĐPT Phước Thạnh đã đến vấn an và chúc tết Htr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ Cố vấn Phân Ban GĐPT Kiên Giang, qua thăm hỏi chị đã chúc cho BHT GĐPT Phước Thạnh lúc nào cũng tinh tấn, sống mãi với màu áo lam thân yêu và chúc cho GĐPT Phước Thạnh sang năm phấn đấu để trở thành Đơn vị vững mạnh. Đại diện Gia đình Bác gia trưởng Minh Hải Hồ Thiệu Nhã cũng chúc cho chị dồi dào sức khỏe để GĐPT Phước Thạnh nói riêng và GĐPT Kiên Giang nói chung được ấm áp trong vòng tay dìu dắt của chị.

Sau đó, đoàn đến thỉnh an và chúc tết Đại Đức Trụ trì tại tự viện. Thầy đã có những lời đạo từ sách tấn, những lời nhắn nhũ vàng ngọc ấy là kim chỉ nam cho con đường tu học và phục vụ của toàn thể Ban Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Phước Thạnh chúng con.

Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Quý Thầy, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật đạo viên thành mãi là bóng tùng lâm thạch trụ để chúng con được nương bóng tu học.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa:Z4034585751196 7bd4bd7a5984cc4a56113e313df486df Z4034585879493 228991ae4def2326ac26706c01b138f8Z4034586213002 Cdbfdee5b1c2f12bcfc8097e220caf17

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.