Đoàn Phật tử và Gia Đình Phật Tử Chùa Kim Quang đảnh lễ giác linh Ni Trưởng

Cố Ni Trưởng Thích Nữ Liễu Liên là bậc cao tăng thạc đức, là thạch trụ của tòng lâm để ni chúng tỉnh nhà nương tựa tu học. Trong suốt nhiều năm qua, tịnh xá Ngọc Hải là nơi lưu trú của biết bao thế hệ Ni sinh trường Trung cấp Phật học Kiên Giang. Chẳng những Ni trưởng chăm lo cho các Ni sinh về nơi ăn chốn ở được tươm tất, mà Người còn chăm lo giáo dục chúng Ni sinh bằng chính đức độ của Người, góp phần quan trọng vào kết quả giáo dục của trường Trung cấp Phật học. Những Ni sinh đã từng lưu trú tại đây, sau này dù có tu học hoặc hành đạo nơi đâu, cũng đều không quên ân đức của Ni trưởng và dành nhiều tình cảm kính yêu đối với Ni trưởng như người Mẹ, người Thầy.

Trước giác linh Ni Trưởng, sư cô cùng đoàn phật tử và Ban Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử đã kính dâng vòng hoa và những nén hương trầm tưởng niệm công hạnh của người.

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.