B-GIAI ĐOẠN SAU NGÀY 30/4/1975

1)Từ năm 1975 đến năm 1988:

Sau ngày 30/4/1975, đa số GĐPT tại Kiên Giang đều tạm ngưng hoạt động. Một vài đơn vị như Chánh Quang (Rạch Giá), Chánh Pháp (Hà Tiên) (hậu thân của Chánh Từ) cố gắng duy trì hoạt động nhưng cũng không được bao lâu vì thiếu huynh trưởng, trong khi đó đoàn sinh cũng không còn thì giờ đến chùa như trước nữa do phải tham gia nhiều hoạt động khác do nhà trường và chánh quyền cơ sở tổ chức.

Mặc dù vậy, đại đa số huynh trưởng vẫn gắn bó với Tam Bảo trong suốt những năm tháng khó khăn qua nhiều hình thức hoạt động Phật sự khác tuy những hoạt động này cũng không được bao nhiêu. Chính nhờ sự gắn bó này mà sau này trở thành tiền đề tốt đẹp cho sinh hoạt GĐPT trong tỉnh Kiên Giang phục sinh một cách thuận lợi.

2)GĐPT Kiên Giang phục sinh (1988 – 1995):

Cuối năm 1988, nhờ vào quyết tâm của một số huynh trưởng GĐPT tại Rạch Giá cùng với sự khuyến khích của Hòa thượng Thích Bổn Châu, phó trưởng ban thường trực Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Kiên Giang, sinh hoạt GĐPT bắt đầu được nhen nhóm trở lại mặc dù còn rất nhiều khó khăn.

Việc đầu tiên là thành lập Tiểu Ban Hướng Dẫn Nam Nữ Cư Sĩ Phật Tử Tỉnh hội PG Kiên Giang (một trong tám ban ngành chính thức của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được Nhà nước cho phép hoạt động). Thành phần gồm:

            -Cố vấn: cư sĩ Thiện Chiếu Trịnh Văn Minh, nguyên gia trưởng GĐPT Chánh Quang (1966 – 1975)

            -Trưởng tiểu ban: cư sĩ Phạm Văn Dõi, nguyên gia trưởng GĐPT Chánh Quang (1959-1960)

            -Phó trưởng tiểu ban:Htr. cấp tín Diệu Thiện Trần Thế Mỹ

            -Thư ký:                   Htr. cấp tín Minh Kim Quách Văn Thành

            -Ủy viên:                  -Htr. cấp tín Minh Hoàng Lâm Minh Khải

                                           -Htr. Minh Trọng Nguyễn Khoa Khải

                                           -Htr. Huệ Nhựt Trương Phước Hưng

                                           -Htr. Minh Thạnh Nguyễn Văn Hưng

                                           -Htr. Minh Hải Hồ Thiệu Nhã

                                           -Htr. Diệu Nguyệt Nguyễn Thị Thanh Tuyền

                                           -Htr. Diệu Hỷ Huỳnh Thị Bạch Mai (Tân Hiệp)

                                           -Htr. Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên (Hà Tiên)

                                           -Cư sĩ Thiện Niệm Trần Phát Đạt (Hà Tiên)

                                           -Cư sĩ Thiện Đạo Trần Văn Sang

                                           -Cư sĩ Minh Đức Trần Văn Thâu

                                           -Cư sĩ Minh Pháp Giang Minh Lý

Tiểu ban HDNNCSPT kết hợp với quý thầy trụ trì quy tụ thanh thiếu đồng niên ở một số tự viện như:

-Tại thị xã Rạch Giá có các tự viện: Tam Bảo, Phổ Minh, Phật Quang, Ngọc Sơn, Ngọc Hải, Hòa Long, Hòa Thạnh, Phật Lớn (Nam tông Khmer)

-Tại huyện Hà Tiên có các chùa: Tam Bảo, Vạn Hòa

-Tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp có các chùa: Kiên Tân, Bửu Sơn.

Tổng cộng có 12 tự viện tham gia các hoạt động tu học dành cho thanh thiếu đồng niên, quy tụ hơn 500 em.

Tuy nhiên, phong trào cũng chỉ sôi động được 2 năm, sau đó lắng xuống vì các nguyên nhân sau đây:

-Thiếu huynh trưởng nòng cốt làm hạt nhân tại mỗi tự viện.

-Trước sức ép của gánh nặng đời sống, đa số thanh thiếu niên phải từ giã sinh hoạt để lo miếng cơm manh áo.

Mặc dù mất đi sự sôi động ban đầu nhưng sinh hoạt tại một số chùa đã trở nên cứng cáp và trưởng thành hơn. Vào năm 1990, sinh hoạt GĐPT gom lại còn 6 đơn vị

1)GĐPT Chánh Quang (chùa Phổ Minh)

2)GĐPT Chánh Đạo (chùa Tam Bảo-Rạch Giá)

3)GĐPT Chánh Thiện (chùa Phật Quang)

4)GĐPT Kiên Thệ (chùa Kiên Tân- Tân Hiệp)

5)GĐPT Bửu Minh (chùa Bửu Sơn – Tân Hiệp)

6)GĐPT Chánh Pháp (chùa Tam Bảo –Hà Tiên)

3)Thành phần lãnh đạo phong trào Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang vào những năm 1990 -1997:

Vào kỳ đại hội Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang khóa III nhiệm kỳ 1990-1993, nhân sự Ban trị sự Tỉnh hội được sắp xếp lại theo cơ cấu tổ chức ngành Hướng dẫn Nam Nữ Cư sĩ Phật tử (HDNNCSPT) chính thức được giao cho Ni sư Thích Nữ Như Hải làm trưởng ban. Ni Sư cũng đồng thời là phó ban Ban Trị sự Tỉnh hội và là Chánh đại diện Phật Giáo Huyện Hà Tiên, viện chủ Sắc Tứ Tam Bảo Tự (Hà Tiên).

hoinghihtr 1996

Ni Sư Thích Nữ Như Hải giữ chức trưởng ban HDNNCSPT qua hai nhiệm kỳ BTS Tỉnh hội khóa III và IV (từ 1990 đến 1997). Thành phần nhân sự Ban HDNNCSPT được sắp xếp lại như sau:

                        -Trưởng ban: Ni Sư Thích Nữ Như Hải

                        -Phó ban:                  HTr cấp Tín Diệu Thiện Trần Thế Mỹ

                        -Thư ký:                    HTr cấp Tín Minh Kim Quách Văn Thành

                        -Ủy viên                     Htr. cấp Tín Minh Hoàng Lâm Minh Khải

                                                            Htr. Minh Trọng Nguyễn Khoa Khải

                                                            Htr. Huệ Nhựt Trương Phước Hưng

                                                            Htr. Minh Hải Hồ Thiệu Nhã

                                                            Htr. Diệu Nguyệt Nguyễn Thị Thanh Tuyền

                                                            Htr. Diệu Hỷ Huỳnh Thị Bạch Mai (Tân Hiệp)

                                                            Htr. Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên (Hà Tiên)

                                                            Cư sĩ Thiện Niệm Trần Phát Đạt (Hà Tiên)

                                                            Cư sĩ Thiện Đạo Trần Văn Sang

                                                            Cư sĩ Minh Đức Trần Văn Thâu

                                                            Cư sĩ Minh Pháp Giang Minh Lý

Trong khoảng thời gian 5 năm đó, Ban HDNNCSPT đã thành tựu một số Phật sự như sau:

-Vào tháng 6/1990, Ban Hướng dẫn đã mạnh dạn mở trại huấn luyện huynh trưởng đầu tiên của tỉnh, đó là trại Lộc Uyển I tại chùa Tam Bảo-Hà Tiên. Trại kéo dài 5 ngày đêm, quy tụ 86 trại sinh. Trại do huynh trưởng cấp tín Diệu Thiện Trần Thế Mỹ làm trại trưởng. Ban giảng huấn gồm các huynh trưởng: Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Minh Kim Quách Văn Thành, Minh Hoàng Lâm Minh Khải. Minh Trọng Nguyễn Khoa Khải, Huệ Nhựt Trương Phước Hưng, Diệu Nguyệt Nguyễn Thị Thanh Tuyền…

-Năm 1991, BHD mở liên trại huấn luyện Anoma-Ni Liên-Tuyết Sơn I liên tục 3 ngày đêm tại chùa Phổ Minh – Rạch Giá.

-Năm 1992 mở liên trại huấn luyện A Dục I-Lộc Uyển II tại chùa Tam Bảo-Hà Tiên.

Trailocuyen ADuc 1992

-Cũng trong năm 1992, ban HDNNCS đã họp Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tín xét xếp cấp Tập cho một số huynh trưởng đã qua trại A Dục từ năm 1974 trở về trước, gồm:

1) Nguyễn Khoa Khải, pháp danh Minh Trọng

2) Trương Phước Hưng, pháp danh Huệ Nhựt

3) Nguyễn Thị Thanh Tuyền, pháp danh Diệu Nguyệt

4) Phạm Ngạt, pháp danh Tâm Thông

5) Trần Kim Phụng, pháp danh Minh Trí

Danh sách này được Tỉnh hội chuẩn y bằng Quyết định số 03/QĐ-HDNNCDPT ngày 20/01/1992.           

-Tháng 4/1993 tổ chức trại họp bạn ngành Thiếu đầu tiên mang tên Kiền Trắc tại chùa Phổ Minh (Lục Hòa I)

-Năm 1994 mở liên trại huấn luyện A Dục II – Lộc Uyển III tại chùa Tam Bảo-Hà Tiên (20 – 26/6/1994)

-Ngày 05/5/1995 (nhằm ngày 7/4 Ất Hợi): Hòa Thượng Thích Bổn Châu, phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Tỉnh hội Phật Giáo Kiên Giang viên tịch. Đoàn viên GĐPT Kiên Giang mất đi một vị Cha già đáng kính, mất đi một cây cao bóng cả để nương tựa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here