BHD PB GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM Tại GĐPT Kim Quang

Đón tiếp và làm việc với đoàn có  HTr cấp Tín Minh Thành Nguyễn Dô. liên đoàn trưởng GĐPT Kim Quang.

Trong suốt buổi sinh hoạt, đoàn đã lần lượt khảo sát chất lượng sinh hoạt của đơn vị thông qua 24 tiêu chí của cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2016 do BHD.PB.GĐPT Kiên Giang phát động trong 12 đơn vị GĐPT của tỉnh.

Kết quả khảo sát, đoàn nhận thấy tình hình sinh hoạt của GĐPT Kim Quang như sau :

-Đơn vị sinh hoạt đúng giờ

-Sĩ số đoàn sinh có mặt 24, huynh trưởng 12

-Đơn vị có soạn chương trình sinh hoạt quý

-Đơn vị có đủ các loại có cờ.

-Đồng phục, cấp hiệu, huy hiệu, phù hiệu… đạt 95 %

-Có đủ các loại sổ sách

-Đoàn quán có đầy đủ tiêu chuẩn của 1 đoàn quán mẫu

-Tất cả đoàn sinh đều có tập chép bài

-Huynh trưởng giảng huấn có đủ

-Huynh trưởng nắm đoàn đầy đủ theo yêu cầu

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh : 20/40

 

Sau buổi sinh hoạt, đoàn có làm việc với Ban huynh trưởng về những điểm được và chưa được của đơn vị, nhằm mục đích giúp đơn vị nhìn ra ưu khuyết điểm để khắc phục trong thời gian tới.

Sau đây là một vài hình ảnh buổi khảo sát.

 

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.