BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM Tại GĐPT Bửu Thọ, Chùa Bửu Thọ – Huyện Châu Thành – KG

Đoàn khảo sát gồm có:

-Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, phó trưởng BHD.PB.GĐPT Tỉnh Kiên Giang.

-Huynh trưởng cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới, chánh thư ký BHD. PB.GĐPT Tỉnh Kiên Giang.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có :

-Huynh trưởng cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc, gia trưởng, cùng toàn ban huynh trưởng GĐPT Bửu Thọ

Tại đây, đoàn đã tiến hành khảo sát các mặt sinh hoạt và tu học của đơn vị căn cứ vào 23 tiêu chí của phong trào thi đua xây dựng Đơn vị Vững Mạnh do BHD phát động vào đầu năm 2017, áp dụng tại 12 đơn vị GĐPT trong tỉnh Kiên Giang.

Sau đây là một số kết quả khảo sát tại GĐPT Bửu Thọ:

-Đơn vị có lập chương trình sinh hoạt tháng, quý.

-Đơn vị sinh hoạt đúng giờ.

-Đơn vị có đủ các loại sổ sách và được cập nhật

-Đoàn viên có mặt trong buổi sinh hoạt: HTr: 5/8 – Th,niên: 04 – Đ.niên: 08 – Th,nữ: 08 – Đ.nữ: 07.

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh: 33,5/40.

Bên cạnh những mặt làm được, đơn vị Bửu Thọ còn tồn tại một vài mặt chưa được sau đây:

-Đơn vị còn thiếu cờ đôi, chúng, đàn

-50% đoàn sinh chưa có cấp hiệu

-Huynh trưởng sử dụng Giáo án chưa đúng phương pháp

Trước khi kết thúc buổi khảo sát, đoàn đã trao đổi rút kinh nghiệm với ban huynh trưởng đơn vị.

Buổi khảo sát kết thúc hồi 16 giờ 30 cùng ngày.

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.