BHD PB GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Bửu Quang

G

Đón tiếp và làm việc với đoàn có Cư sĩ Diệu Ân Nguyễn Thị Kim Em, gia trưởng và HTr cấp Tín Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào, liên đoàn trưởng GĐPT Bửu Quang.

Trong suốt buổi sinh hoạt, đoàn đã lần lượt khảo sát chất lượng sinh hoạt của đơn vị thông qua 24 tiêu chí của cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2016 do BHD.PB.GĐPT Kiên Giang phát động trong 12 đơn vị GĐPT của tỉnh.

Kết quả khảo sát, đoàn nhận thấy tình hình sinh hoạt của GĐPT Bửu Quang như sau :

-Đơn vị sinh hoạt đúng giờ

-Sĩ số đoàn sinh có mặt 28, huynh trưởng 7

-Đơn vị có soạn chương trình sinh hoạt quý

-Đơn vị có đủ các loại có cờ ( còn thiều cờ đội, chúng, đàn)

-Đồng phục, cấp hiệu, huy hiệu, phù hiệu… đạt 80 %

-Có đủ các loại sổ sách

-Đoàn quán có nhưng chật

-Tất cả đoàn sinh đều có tập chép bài

-Huynh trưởng giảng huấn có đủ

-Huynh trưởng nắm đoàn đạt 70% theo yêu cầu

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh : 27/40

Sau buổi sinh hoạt, đoàn có làm việc với Ban huynh trưởng về những điểm được và chưa được của đơn vị, nhằm mục đích giúp đơn vị nhìn ra ưu khuyết điểm để khắc phục trong thời gian tới.

Sau đây là một vài hình ảnh buổi khảo sát.

 


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình.

Phẩm Song Yếu

Tháng 07 năm 2024
23
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 3
Ngày Mậu Tý
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
18
Tháng 06
Kiên Giang