Thiện Vũ
T
Thiện Vũ
GĐPT Bửu Thọ G
GĐPT Bửu Thọ
GĐPT Bửu Thọ tại Trung Tâm Thiền Tập Bửu Thọ - Nơi Gắn Kết Tình Thân Nhân Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu
02/09/2023
Save
GĐPT Bửu Thọ tại Trung Tâm Thiền Tập Bửu Thọ - Nơi Gắn Kết Tình Thân Nhân Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu
GĐPT Kim Quang G
GĐPT Kim Quang
GĐPT Kim Quang: công quả ngày Vu Lan
01/09/2023
Save
GĐPT Kim Quang: công quả ngày Vu Lan
GĐPT Bửu Sơn G
GĐPT Bửu Sơn
GĐPT Bửu Sơn dâng hoa cúng dường Đại lễ Vu lan báo hiếu (PL 2567 - DL 2023)
30/08/2023
Save
GĐPT Bửu Sơn dâng hoa cúng dường Đại lễ Vu lan báo hiếu (PL 2567 - DL 2023)
GĐPT Bửu Thọ G
GĐPT Bửu Thọ
GĐPT BỬU THỌ: THỰC HÀNH THIỀN CHÁNH NIỆM
23/08/2023
Save
GĐPT BỬU THỌ: THỰC HÀNH THIỀN CHÁNH NIỆM
GĐPT Bửu Thọ G
GĐPT Bửu Thọ
Ươm Mầm Trí Tuệ - Kết Nối Tình Lam: Học Bổng Từ Tâm Tại Chùa Bửu Thọ
23/08/2023
Save
Ươm Mầm Trí Tuệ - Kết Nối Tình Lam: Học Bổng Từ Tâm Tại Chùa Bửu Thọ
GĐPT Bửu Thọ G
GĐPT Bửu Thọ
GĐPT Bửu Thọ: Kết Nối Tình Lam - Một Hành Trình Yêu Thương và Sự Chia Sẻ Đầy Ý Nghĩa
19/08/2023
Save
GĐPT Bửu Thọ: Kết Nối Tình Lam - Một Hành Trình Yêu Thương và Sự Chia Sẻ Đầy Ý Nghĩa
GĐPT Bửu Thọ G
GĐPT Bửu Thọ
GĐPT Bửu Thọ: Tổ chức câu lạc bộ Gieo Mầm Hạnh Phúc
10/08/2023
Save
GĐPT Bửu Thọ: Tổ chức câu lạc bộ Gieo Mầm Hạnh Phúc
Tin Đơn Vị T
Tin Đơn Vị
GĐPT Bửu Thọ: Tổ chức Khoá Tu - Trại Hiếu "Gieo Mầm Hạnh Phúc" lần 1 – 2023
05/08/2023
Save
GĐPT Bửu Thọ: Tổ chức Khoá Tu - Trại Hiếu "Gieo Mầm Hạnh Phúc" lần 1 – 2023
Tin Đơn Vị T
Tin Đơn Vị
Lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” năm học 2023-2024 tại chùa Bửu Thọ
03/08/2023
Save
Lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” năm học 2023-2024 tại chùa Bửu Thọ
Tin Tức T
Tin Tức
Lễ kết khóa liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn 2023
31/07/2023
Save
Lễ kết khóa liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn 2023
Tin Tức T
Tin Tức
Lễ Khai khóa Liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn và Lớp học huynh trưởng Kiên Trì Định 2023
31/07/2023
Save
Lễ Khai khóa Liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn và Lớp học huynh trưởng Kiên Trì Định 2023
GĐPT Bửu Thọ G
GĐPT Bửu Thọ
GĐPT Bửu Thọ phụng sự lễ Cổ Phật Khất thực và kỷ niệm 10 năm ngày khóa Tu xuất gia Gieo Duyên tại Chùa Bửu Thọ
25/07/2023
Save
GĐPT Bửu Thọ phụng sự lễ Cổ Phật Khất thực và kỷ niệm 10 năm ngày khóa Tu xuất gia Gieo Duyên tại Chùa Bửu Thọ