Tập thể Lam viên GĐPT Kiên Giang
Thành kính tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

tân viên tịch

GĐPT Kim Quang

GĐPT Kim Quang

Trang 1/2 1 2