Nhờ vô thường, mọi thứ đều có thể. Bởi vì bạn còn sống, mọi thứ đều có thể.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

GĐPT Kim Quang

GĐPT Kim Quang

Trang 1/2 1 2