Browsing loại

GĐPT Bửu Thọ

GĐPT Bửu Thọ

GĐPT BỬU THỌ: THỰC HÀNH THIỀN CHÁNH NIỆM

Buổi thực hành Thiền Chánh Niệm tại trai đường Chùa Bửu Thọ vào lúc 13 giờ ngày 20.08.2023 đã tạo ra một trải nghiệm ý nghĩa và thấm đẫm tâm hồn cho hơn 50 em đoàn sinh GĐPT Bửu Thọ. Sự kiện này đã đưa các em đến gần với tâm hồn của mình và…
Đọc thêm...