Truyền Tin Bằng Morse: Bảng 1 và 2

Bài 1: Bảng Đối Xứng

E T
I •  • M −  −
S •  •  • O −  −  −
H •  •  •  •  • CH −  −  −  −


Tập thổi còi  truyền tin, nhận tin các ký tự theo tháp Morse:
+ Thổi còi, bắt đầu bằng “Tè”, xuất phát từ ô vuông gốc của cột bên trái, từ phía dưới lên trên (theo trục tung):

 • Phát tín hiệu “Tè” và ngưng: chữ T
 • Phát tín hiệu “Tè, Tè” và ngưng: chữ M
 • Phát tín hiệu “Tè, Tè, Tè” và ngưng: chữ O
 • Phát tín hiệu “Tè, Tè, Tè, Tè” và ngưng: chữ CH

+ Thổi còi, bắt đầu bằng “Tích”, xuất phát từ ô tròn gốc của cột bên phải, từ phía dưới lên trên (theo trục tung):

 • Phát tín hiệu “Tích” và ngưng: chữ E
 • Phát tín hiệu “Tích, Tích” và ngưng: chữ I
 • Phát tín hiệu “Tích, Tích, Tích” và ngưng: chữ S
 • Phát tín hiệu “Tích, Tích, Tích, Tích” và ngưng: chữ H

Áp dụng: Truyền tin, nhận tin các câu sau (tiếng Việt không có dấu), chẳng hạn như:
Chờ cho một tí.   – Cho tôi một mét thôi.

Bài 2: Bảng Đảo Ngược

A •  − N −  • 
U •  •  − D −  •  • 
V •  •  •  − B −  •  •  • 

Tập thổi còi  truyền tin, nhận tin các ký tự theo tháp Morse:

+ Thổi còi, bắt đầu bằng “Tè”, xuất phát từ ô vuông gốc của cột bên trái (phía dưới)

 • Phát tín hiệu “Tè” và ngưng: chữ T (tại gốc)
 • Phát tín hiệu “Tè, Tè” và ngưng: chữ M (đi lên)
 • Phát tín hiệu “Tè, Tích” và ngưng: chữ N (đi ngang qua trái)
 • Phát tín hiệu “Tè, Tích, Tích” và ngưng: chữ D (đi ngang qua trái)
 • Phát tín hiệu “Tè, Tích, Tích, Tích” và ngưng: chữ B (đi ngang qua trái)

+ Thổi còi, bắt đầu bằng “Tích”, xuất phát từ ô tròn gốc của cột bên phải (phía dưới)

 • Phát tín hiệu “Tích” và ngưng: chữ E (tại gốc)
 • Phát tín hiệu “Tích, Tích” và ngưng: chữ I (đi lên)
 • Phát tín hiệu “Tích, Tè” và ngưng: chữ A (đi ngang qua phải)
 • Phát tín hiệu “Tích, Tích, Tè” và ngưng: chữ U (đi lên và rẽ ngang qua phải)
 • Phát tín hiệu “Tích, Tích, Tích, Tè” và ngưng: chữ V (đi lên và rẽ ngang qua phải)

Áp dụng: Truyền tin, nhận tin các câu sau (tiếng Việt không có dấu), chẳng hạn như:

 • Đoàn ta sinh hoạt tinh tấn nhé.
 • Chờ một chút, Đội Sen H báo tin vui sẽ sinh hoạt đội tốt hơn vào tuần tới

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.