THÔNG BÁO: V/v mời họp lệ quý II-2019

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 4/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v mời họp lệ quý II-2019

Kính gởi : CÁC ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang thông báo:

Phiên họp lệ quý II-2019 sẽ được tổ chức:

I. Thời gian:

vào lúc 13 giờ chiều ngày thứ bảy 30/3/2019 (nhằm ngày 25/2 Âm lịch)

II. Địa điểm:

chùa Tam Bảo, số 3 Sư Thiện Ân, Tp Rạch Giá (Kiên Giang)

III. Thành phần dự họp:

1- Toàn thể thành viên Ban Hướng dẫn, Ban Bảo trợ PB.GĐPT Kiên Giang

2- Gia trưởng và Liên đoàn trưởng 12 đơn vị : Tam Bảo (Rạch Giá), Tam Bảo (Hà Tiên) Sùng Đức, Bửu Sơn, Kim Quang, Bữu Thọ,  Bửu Quang, Bửu An,  Thanh Hòa, Ngọc Hải, Phước Lập, Bửu Liên

3- Các Huynh trưởng có cấp không thuộc hai thành phần trên.

4-Thân ái mời tất cả huynh trưởng chưa có cấp của 12 đơn vị về dự họp .

IV. Nội dung họp:

các vấn đề cần thảo luận gồm :

  1. Kiểm điểm hoạt động GĐPT trong quý I-2019
  2. Thông qua kế hoạch tổ chức trại Hạnh truyền thống ngành Nữ năm 2019 và Hội thi văn nghệ chuẩn bị phục vụ đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc
  3. Thông qua kế hoạch thi đua “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2019
  4. Chuẩn bị mở trại huấn luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn vào tháng 6/2019
  5. Bàn thực hiện một số hoạt động trong quý II-2019

V. Lưu ý:

các anh, chị khi về dự họp nhớ chuẩn bị các việc cần thiết sau đây:

1) Nộp báo cáo hoạt động quý I-2019

2) Nộp danh sách ban huynh trưởng của đơn vị

3) Nộp Chương trình sinh hoạt của đơn vị trong quý II-2019

Rất mong các anh chị cố gắng sắp xếp công việc để có mặt tham dự phiên họp lệ Quý II với nhiều sự kiện quan trọng cần được thảo luận đi đến thông suốt để cùng thực hiện thành công.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.