THÔNG BÁO: V/v Mời các anh chị huynh trưởng học viên các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 5/2020

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 10/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

 

Kiên Giang, ngày 21 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v Mời các anh chị huynh trưởng học viên
các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 5/2020

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Buổi học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực trong tháng 5/2020 được tổ chức :

Thởi gian:

08 giờ 00 ngày chủ nhật 31/5/2020 (nhằm ngày 09/4 Canh Tý)

Địa điểm:

  • Bậc Định và Lực học tại tịnh xá Ngọc Hải
  • Bậc Kiên và Trì học tại chùa Tam Bảo-RG

Nội dung:

1) Bậc Lực ôn tập theo đề cương do TW phổ biến

2) Bậc Định ôn tập theo đề cương của BHD-GĐPT Kiên Giang

3) Bậc Kiên, Trì học môn Phương hướng với 8 đề tài :

  • Mô tả la bàn và nói cách tìm phương hướng bằng la bàn.
  • Kể tên 8 hướng la bàn.
  • Tìm phương hướng bằng mặt trời.
  • Tìm phương hướng bằng đồng hồ và mặt trời.
  • Tìm phương hướng bằng mặt trăng.
  • Tìm phương hường bằng chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng.
  • Tìm phương hướng bằng chòm sao Nam Tào.
  • Tìm phương hướng bằng cách quan sát rêu mốc trên thân cây trong rừng.

Phụ ghi: buổi tập huấn cho giám khảo sẽ tổ chức vào buổi học tháng 7/2020

Vì lý tưởng người Huynh trưởng; vì sự nghiệp phát triển GĐPT Việt Nam, thường trực Ban Hướng dẫn PB.GĐPT Kiên Giang rát mong tất cả Huynh trưởng học viên các bậc Kiên, Trì, Định, Lực cố gắng tập trung về tham dự đông đủ buổi học theo thời gian, địa điểm và nội dung ghi trên.

 

 

 

TM. PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG PHÂN BAN

(Đã ký)

      HTr cấp Dũng
     Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.