THÔNG BÁO: V/v Mời bình xét khen thưởng Huynh Trưởng GĐPT Kiên Giang 2022

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 14/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

PL.2565
Kiên Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v Mời bình xét khen thưởng Huynh Trưởng GĐPT Kiên Giang 2022

Kính gửi : – QUÝ ANH CHỊ ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2022 của Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang;

Kính thông báo mời các anh chị Ủy viên thường trực Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang về tham dự buổi bình xét khen thưởng Huynh Trưởng năm 2022 như sau:

I. Thời gian:

14 giờ 00, thứ Bảy 3/12/2022 (nhằm mùng 10/11 âm lịch)

II. Địa điểm:

Chùa Tam Bảo, số 03 đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá (Kiên Giang)

III. Thành phần tham dự:

Kính mời các anh chị Ủy viên Thường trực theo danh sách sau đến tham dự buổi bình xét khen thưởng:

 1. Htr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Trưởng Phân Ban
 2. Htr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, phó Trưởng Phân Ban thường trực.
 3. Htr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, phó Trưởng Phân Ban.
 4. Htr cấp Tấn Diệu Ý Phạm Thúy Phương, phó Trưởng Phân Ban.
 5. Htr cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn, phó Trưởng Phân Ban.
 6. Htr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, Chánh Thư Ký Phân Ban
 7. Htr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé, Thủ Quỹ Phân Ban

Ghi chú: Mời các anh chị tìm hiểu trước các tiêu chí khen thưởng tại bài viết “Huynh Trưởng GĐPT Với Vấn Đề Khen Thưởng” được đăng tải trên website gdptkiengiang.vn.

Rất mong các anh chị cố gắng sắp xếp công việc có mặt tham dự để việc bình xét khen thưởng được thành công tốt đẹp.

NƠI NHẬN : 

 • ĐĐ Trưởng ban HDPT “Để báo cáo”
 • Quý anh chị có tên tại mục III
  “để thực hiện”
 • Lưu hồ sơ

TM PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

           Huynh Trưởng cấp Tấn
Minh Kim QUÁCH VĂN THÀNH

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.