THÔNG BÁO: V/v hỗ trợ cấp lại chứng chỉ huấn luyện cho Huynh trưởng

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 02/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

PL.2566
Kiên Giang, ngày 25 tháng 1 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v hỗ trợ cấp lại chứng chỉ huấn luyện cho Huynh trưởng

 

Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH KIÊN GIANG

 • Căn cứ kết quả phiên họp lệ quý I/2024 của Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang ngày 31/12/2023.
 • Nhằm hỗ trợ Huynh trưởng đang sinh hoạt tại các đơn vị trong tỉnh Kiên Giang bổ túc hồ sơ xét cấp trong đợt I, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thường trực Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Kiên Giang kính thông báo đến các đơn vị về việc cấp lại chứng chỉ đã thất lạc cho Huynh trưởng như sau:

1. Điều kiện cấp lại chứng chỉ:

– Phân Ban GĐPT Kiên Giang chỉ cấp lại chứng chỉ cho Huynh trưởng tham gia các kỳ trại huấn luyện do Phân Ban GĐPT Kiên Giang tổ chức từ năm 2017 trở về trước.

– Huynh trưởng đăng ký cấp lại chứng chỉ hiện vẫn đang sinh hoạt tại các đơn vị trong tỉnh Kiên Giang.

2. Thủ tục cấp lại chứng chỉ:

– Huynh trưởng có nhu cầu cần làm giấy đề nghị gởi về Chánh Thư Ký trong quý I/2024.

– Giấy đề nghị cần ghi rõ thời gian và địa điểm tham gia trại huấn luyện.

– Giấy đề nghị phải có xác nhận có Gia Trưởng (Liên đoàn trưởng) đơn vị đang sinh hoạt và xác nhận của một Huynh trưởng đồng khoá đang sinh hoạt tại tỉnh Kiên Giang.

Lưu ý: Trong thời gian chờ cấp lại chứng chỉ, sách tịch Huynh trưởng vẫn được xét xếp cấp bình thường. Hội đồng xét xếp cấp sẽ căn cứ vào giấy đề nghị để đánh giá, xét cấp cho Huynh trưởng.

Kính mong các đơn vị nghiêm túc thực hiện để tạo điều kiện cho Huynh trưởng đơn vị mình./.

 

NƠI NHẬN:

 • Ban HDPT “Để báo cáo”
 • Các đơn vị “để thực hiện”
 • Lưu hồ sơ

Đính kèm:

TM. BHD PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung


  Leave a comment
  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Và người khác không biết,
  Chúng ta đây bị hại.
  Chỗ ấy, ai hiểu được
  Tranh luận được lắng êm.

  Phẩm Song Yếu

  Tháng 06 năm 2024
  13
  Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
  Thứ 5
  Ngày Mậu Thân
  Tháng Canh Ngọ
  Năm Giáp Thìn
  Lịch âm
  08
  Tháng 05
  Kiên Giang