THÔNG BÁO: tham dự phiên họp lệ Quý II/2018 & tu học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực tháng 03/2018

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số:  46/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 16 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO:
tham dự phiên họp lệ Quý II/2018
& tu học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực tháng 03/2018

Kính gởi :    CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH KIÊN GIANG

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-GĐPT ngày 28/8/2017 của Phân ban GĐPT Tỉnh Kiên Giang v/v tổ chức tu học cho huynh trưởng GĐPT trong tỉnh;

Nay, Ban hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Tỉnh Kiên Giang thông báo đến toàn thể huynh trưởng trong tỉnh như sau:

I. HỌP LỆ BAN HƯỚNG DẪN QUÝ II/2018

  1. Thời gian: 08 giờ 00 sáng, thứ bảy, ngày 31/3/2018 (nhằm ngày 15/02 âm lịch năm Mậu tuất).
  2. Địa điểm:chùa Tam Bảo, số 3 đường Sư Thiện Ân, thành phố Rạch Giá.
  3. Thành phần tham dự:

– Toàn thể thành viên Ban Hướng dẫn PB. GĐPT Tỉnh

– Gia trưởng hoặc liên đoàn trưởng đại diện đơn vị

– Tất cả huynh trưởng có cấp không thuộc hai thành phần trên

  1. Khi về dự họp,các đơn vị cần thực hiện các việc cần thiết sau đây:

– Thu tiền bảo trợ quý II năm 2018.

– Nộp Báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong quý I (theo mẫu)

– Nộp Báo cáo danh sách Ban Huynh trưởng hiện đang sinh hoạt.

– Nộp Chương trình tu học, sinh hoạt của đơn vị trong quý II.

– Chuẩn bị các ý kiến đóng góp cho hoạt động trong quý II/2018.

  1. Chương trình (nội dung dự kiến) phiên họp lệ quý II/2018 như sau:

– Các đơn vị nộp báo cáo, Chị Trưởng Ban giải quyết khó khăn của đơn vị.

– Nộp tiền Ban Bảo trợ quý I/2018.

– Nhận định tình hình hoạt động trong quý I của Ban Hướng dẫn.

– Triển khai Kế hoạch Khảo sát Đơn vị Vững Mạnh năm 2018.

– Triển khai Thông báo về tu học và thi kết khóa năm thứ 2 Bậc Lực V.

– Thông qua danh sách Hội đồng Quản trị Huynh trưởng.

– Vấn đề Tu học Huynh trưởng dài hạn.

– Tình hình hoạt động của Trang website gdptkiengiang.vn

– Triển khai Kế hoạch Tổ chức trại họp bạn ngành Oanh lần thứ I.

II. TU HỌC HUYNH TRƯỞNG DÀI HẠN:

Các lớp học bậc Kiên, Trì, Định, Lực sẽ được tổ chức đồng loạt :

  1. Thời gian: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ, ngày thứ bảy, 31/03/2018 (nhằm 15/02 al).
  2. Địa điểm:

-Bậc Kiên, Trì học tại chùa Tam Bảo-Rạch Giá

-Bậc Định, Lực học tại tịnh xá Ngọc Hải

  1. Thành phần Giáo thọ sư :

-Bậc Kiên: Đại đức giảng sư Thích Đức Minh

-Bậc Trì:  Sư cô giảng sư Thích Nữ Huệ Nhẫn

-Bậc Định:  Đại đức giảng sư Thích Trí Dũng

-Bậc Lực: Ni sư giảng sư Thích Nữ Thoại Liên

 Thường trực Ban Hướng Dẫn PB. GĐPT thân ái mời các anh chị em thuộc thành phần nêu trên có mặt đầy đủ, đúng giờ và tích cực đóng góp ý kiến, giúp cho phiên họp lệ quý II-2018 được thành công viên mãn. Đồng thời, Ban huynh trưởng các đơn vị nên tạo điều kiện cho anh chị em huynh trưởng đến dự tu học huynh trưởng dài hạn đông đủ để năng cao phẩm chất và tay nghề của người huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Thân ái chào Tinh tấn.

Nam mô Thường Tinh tấn Bồ tát Ma ha tát.

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký) 

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.