Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

ĐẠO ĐẾ – BÁT CHÁNH ĐẠO

CHÁNH MỆNH

Từ thân, khẩu, ý chánh mà ra…

Dụng chánh, ly tà tránh xảo ngoa…

Khiển quỷ… sai ma… bùa… chú… yểm…

Đoán trời, vẽ đất gạt… con nhà*!?

 


Con nhà lành, nhẹ dạ cả tin!

8r0n5 PA paysage zen 70x50

CHÁNH MỆNH là một đối tượng thiền tổng hợp. Thân chánh, khẩu chánh, ý chánh hợp thành đề mục chánh mệnh. Người Khất sĩ lơi cảnh giác, hờ hững với đối tượng “chánh mệnh thiền” sẽ lệch mục tiêu mà mình muốn đến…

Chúng ta có nhìn một hướng, chúng ta mới cùng thấy một mục tiêu ! Mong thay !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here