KẾ HOẠCH: Tổ chức thực hiện kỳ thi kết khoá bậc Kiên và Khảo sát năm thứ I bậc Trì

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 10/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
KỲ THI BẬC KIÊN và KHẢO SÁT NĂM THỨ I BẬC TRÌ

– Căn cứ điều 24 chương V Nội Quy Gia Đình Phật Tử thuộc GHPGVN quy định về tu học và huấn luyện huynh trưởng;

– Căn cứ chương trình hoạt động năm 2024 của BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang đã được Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang phê chuẩn,

BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện kỳ thi bậc Kiên, Trì, Định cho huynh trưởng đang sinh hoạt tại các đơn vị GĐPT trong tỉnh như sau:

I-THỜI GIAN: từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 1/5/2024 (nhằm ngày 23/3 âl)

II-ĐỊA ĐIỂM: tại chùa Bửu Thọ, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, Kiên Giang.

III-THÀNH PHẦN DỰ THI:

1)Bậc Kiên: những huynh trưởng đang sinh hoạt thường xuyên tại các GĐPT trong tỉnh, đã học xong chương trình bậc Kiên. Theo danh sách học viên bậc Kiên tại tỉnh Kiên Giang.

2)Bậc Trì: Những Huynh trưởng đang sinh hoạt thường xuyên tại các GĐPT trong tỉnh, đã học xong chương trình năm thứ I bậc Trì. Theo danh sách học viên bậc Trì tại tỉnh Kiên Giang.

3) Huynh trưởng tỉnh khác: Các Huynh trưởng tại khu vực miền Tây Nam Bộ nếu muốn đăng ký thi các bậc Kiên, Trì cần có giấy giới thiệu của Ban Huynh trưởng.

IV-THỂ THỨC THI:

– Bậc Kiên phải qua hai phần: thi viết và thi thực hành

– Bậc Trì chỉ cần thi viết

1)PHẦN THI VIẾT: môn Phật pháp – Tinh thần – Lịch sử

Bậc Kiên: mỗi thí sinh trả lời 30 câu trắc nghiệm và một câu tự luận ngắn. Thời gian làm bài là 40 phút. Mỗi câu trắc nghiệm trúng được 1 điểm, câu tự luận được 10 điểm Tổng số điểm tối đa của phần thi viết là 40 điểm.

Bậc Trì: mỗi thí sinh trả lời 30 câu trắc nghiệm và viết 2 bài tự luận ngắn. Thời gian thi viết là 50 phút. Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 1 điểm. Mỗi bài tự luận được tối đa 10 điểm. Tổng số điểm tối đa của phần thi viết là 50 điểm.

2) PHẦN THI THỰC HÀNH: chỉ dành cho thí sinh bậc Kiên

Mỗi thí sinh phải trả lời hoặc thực hành 8 câu hỏi thuộc 8 bộ môn Hoạt động Thanh niên và Hát nhạc theo chương trình bậc Hướng Thiện và Sơ thiện. Cụ thể là:

Mỗi thí sinh bốc thăm chọn câu hỏi, trả lời hoặc thực hành các môn học sau (mỗi môn 1 câu):

1.Gút dây(1 điểm)
2.Phương hướng(1 điểm)
3.Dấu lối đi(1 điểm)
4.Morse (sử dụng còi)(1 điểm)
5.Mật thư(1 điểm)
6.Cứu thương(1 điểm)
7.Trò chơi(1 điểm)
8.Hát nhạc (mỗi thí sinh bốc thăm chọn và hát 3 bài thuộc 3 thể loại sau:

– Nhạc nghi thức

(1 điểm)

– Bài hát vòng tròn

(1 điểm)

– Bài hát vui

(1 điểm)

 

Mỗi câu HĐTN trả lời hay thực hành hoàn hảo được tối đa 1 điểm + hát tốt mỗi bài được 1 điểm. Số điểm tối đa cho phần thi thực hành là 10 điểm/ 1 thí sinh.

Lưu ý: Các giám khảo chấm thi phần thực hành cần chuẩn bị vật dụng cần thiết cho môn thi của mình (dây, còi, cờ, băng cứu thương, la bàn, đồng hồ đeo tay, bảng đen, phần viết v.v…)

V. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG THI:

1) Cố vấn Hội đồng thi:  HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ

2) Chủ tịch HĐ:              HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

                                        (điều hành chung)

3) Phó chủ tịch 1:            HTr cấp Tấn Diệu Ý Phạm Thuý Phượng

                                        (điều hành Ban giám khảo thi viết)

4) Phó chủ tịch 2:            HTr cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn

                                        (điều hành ban giám khảo thi thực hành)

5) Thư ký Hội đồng thi: HTr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân

                                        (làm các công việc hành chánh trong khóa thi)

6) Hậu cần: Bố trí địa điểm, bàn ghế thi – Nước uống, y tế, vệ sinh.

 • HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc
 • HTr cấp Tín Thiện Thánh Nguyễn Hữu Trúc

7) Gác thi và chấm bài thi trắc nghiệm: (2 bậc ngồi xen kẽ thi chung)

 • HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung
 • HTr cấp Tấn Diệu Ý Phạm Thúy Phượng
 • HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên

8) Chấm thi các môn thực hành: thi ngoài trời

 1. Gút dây: HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã
 2. Phương hướng: HTr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân
 3. Dấu lối đi: HTr cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn
 4. Morse: HTr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn
 5. Mật thư: HTr cấp Tập Thiện Thánh Nguyễn Hữu Trúc
 6. Trò chơi: HTr cấp Tín Phước Tài Nguyễn Minh Hùng
 7. Cứu thương: HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
 8. Hát nhạc: HTr cấp Tín Trí Ngọc Trần Thanh Đào

VI-ĐIỂM TRÚNG CÁCH – CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN:

1) Điểm trúng cách: được xem là trúng cách khi thí sinh đạt số điểm thi bằng 2/3 số điểm tối đa của bậc mình dự thi. Cụ thể là:

 • Bậc Kiên: đạt từ 33 điểm trở lên
 • Bậc Trì: đạt từ 40 điểm trở lên

2) Cấp giấy chứng nhận:

 • Giấy chứng nhận trúng cách bậc Kiên và giấy chứng nhận hoàn thành năm thứ I bậc Trì sẽ được trao tại lễ thọ cấp Huynh trưởng khu vực miền Tây Nam Bộ.
 • Kết quả khảo sát bậc Trì sẽ được bảo lưu làm cơ sở tổng kết vào năm thứ II.

VII- CHƯƠNG TRÌNH

08g30:  Thí sinh tập trung

 • Điểm danh (Thiện Thánh)
 • Công bố Quyết định thành lập Hội đồng thi (Huệ Thiện)
 • Thông qua thể thức thi (phần IV bản Kế hoạch) (Diệu Ý)
 • Lời dặn dò của Chủ tịch Hội đồng thi

08g50:  Vào phòng thi – Phát giấy thi – Hướng dẫn cách thức thi

09g00:  Bắt đầu thi

09g40:  Thí sinh bậc Kiên nộp bài – Rời phòng thi, giải lao

09g45:  Thí sinh bậc Kiên bắt đầu thi thực hành

09g50:  Thí sinh bậc Trì nộp bài – Giám khảo chấm bài thi viết

11.00:   Kết thúc cuộc thi

 

TM. PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

 

PHỤ ĐÍNH

DANH MỤC BÀI HÁT THI BẬC KIÊN  

STT

THỂ LOẠI / TÊN BÀI HÁT
BÀI HÁT NGHI THỨC
01Phật Giáo Việt Nam
02Sen Trắng
03Trầm Hương Đốt
04Sám Hối
05Dây Thân Ái
BÀI HÁT SINH HOẠT VÒNG TRÒN
06Tuổi Xuân
07Họp Đoàn
08Vòng Tròn Anh Em
09Anh Em Ta Về
10Họp Mặt
BÀI HÁT VUI
11Mừng Thầy Đến
12Mừng Bác Gia Trưởng
13Kính mời
14Mừng Anh Đến
15Chị Đoàn Em
16Chim bốn phương
17Gia đình thân ái
18Vui dựng gia đình

 

GHI CHÚ: Mỗi thí sinh bốc thăm chọn mỗi thể loại một bài và lần lượt hát hết 3 bài. Hát đúng lời ca và giai điệu sẽ được 1 điểm cho mỗi bài.

 


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

 Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Ai ôm hiềm hận ấy,
Hận thù không thể nguôi.

Phẩm Song Yếu

Tháng 05 năm 2024
21
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 3
Ngày Ất Dậu
Tháng Kỷ Tỵ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 04
Kiên Giang