Kế hoạch: Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Bác Tâm Minh Lê Đình Thám và hiệp kỵ Chư vị tiền bối Gia Đình Phật Tử Kiên Giang

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 06/2024/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Bác Tâm Minh Lê Đình Thám
Lễ hiệp kỵ Chư vị tiền bối Gia Đình Phật Tử Kiên Giang

 

Hưởng ứng theo nội dung thông báo số 074/2024/TB-GĐPT/TW của Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương về việc Tổ chức tưởng niệm Cư sĩ Bác sĩ Tâm Minh LÊ ĐÌNH THÁM sáng lập Gia đình Phật tử Việt Nam và Hiệp kỵ Chư vị tiến bối đồng sáng lập.

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.

Căn cứ nội dung phiên họp ngày 2/3/2024 của Thường trực Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.

Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang xin gởi đến các đơn vị trong tỉnh kế hoạch tổ chức Lễ Tưởng Niệm Bác Tâm Minh Lê Đình Thám và lễ hiệp kỵ Chư vị tiền bối hữu công như sau:

I. Ý NGHĨA – MỤC ĐÍCH:

Kinh Đại Phương Tiện Phật dạy: Điều người Phật tử phải làm trước tiên và trên hết là phải biết TRI ÂN và dốc lòng BÁO TRẢ. Tổ chức Gia Đình Phật Tử tồn tại trên 70 năm qua trước tiên là nhờ công sức của liệt vị tiền bối đã vì tương lai thế hệ trẻ mà khai sơn phá thạch sáng lập tổ chức; kế đến là công lao của bao lớp anh chị đi trước đã vì màu cờ xanh sen trắng mà không tiếc hi sinh mồ hôi nước mắt thậm chí cả sinh mạng.

Hiệp kỵ của Gia Đình Phật Tử là một sinh hoạt lễ nghi được nâng lên hàng truyền thống, bởi nó mang tinh thần đạo đức luân lý, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, nhắc nhở nhau luôn luôn nhớ về nguồn cội – ăn trái nhớ kẻ trồng cây – uống nước nhớ nguồn và tinh thần tôn sư trọng đạo – hiếu với bậc trưởng thượng – thuận với các thế hệ kế thừa.

Đây không phải là bổn phận và trách nhiệm mà là dòng cam lồ ngọt ngào làm tươi nhuận dòng sinh mệnh của chính mình và thấy được ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống và cuộc đời làm người.

II. YÊU CẦU:

 1. Ngày hiệp kỵ là ngày truyền thống, một nét văn hoá tâm linh, đạo lý, ngày hội ngộ nghĩa tình giữa nhiều thế hệ, giữa những người đã vắng bóng và những người đang tiếp nối sự nghiệp của các bậc đàn anh của GĐPT nên buổi lễ cần được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thắm thiết và cảm động.
 2. Thường trực đề nghị tất cả các đơn vị cần có mặt để tham gia vào buổi lễ ý nghĩa này.

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

Buổi lễ được tổ chức ngày 7/4/2024 (ngày 29/2 năm Giáp Thìn)

2. Địa điểm:

Chùa Bửu Thọ (Xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang)

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban Chứng minh:

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Kiên Giang Thành kính cung thỉnh:

 • HT Thích Thiện Bảo, viện chủ chùa Bửu Thọ
 • TT Thích Minh Hiệp, trụ trì chùa Bửu Thọ
 • TT Thích Thường Tấn, Phó trụ trì chùa Bửu Thọ
 • ĐĐ Thích Minh Thành, Trưởng BHD Phật Tử GHPGVN Tỉnh Kiên Giang
 • ĐĐ Thích Tuệ Túc, Phó Trưởng BHD Phật Tử GHPGVN Tỉnh Kiên Giang
 • Ni sư Thích Nữ Như Kim, trưởng Ban Bảo Trợ GĐPT Kiên Giang
 • SC Thích Nữ Như Lý, thủ quỹ Ban Bảo Trợ GĐPT Kiên Giang
 • Cùng chư tôn đức thường trụ chùa Bửu Thọ

2. Khách mời:

 • Mời một số cựu Huynh Trưởng các đơn vị.
 • Thành viên Ban Bảo trợ GĐPT Kiên Giang do đơn vị Bửu Thọ kêu gọi.
 • Thân nhân của các Huynh trưởng đoàn sinh quá cố (do đơn vị mời)

3. Gia Đình Phật Tử Kiên Giang:

 • Toàn thể thành viên Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Kiên Giang
 • Toàn thể Huynh trưởng có cấp và tập sự thuộc các đơn vị GĐPT trong tỉnh.
 • Khuyến khích các đơn vị đưa đoàn sinh đến tham dự

V. HÌNH THỨC CẦN CHUẨN BỊ:

 • Huynh trưởng có cấp đến dự hội nghị mặc Lễ Phục theo nội quy GĐPTVN.
 • Huynh trưởng tập sự nếu không có Lễ phục thì mặc Đoàn Phục
 • Mỗi đơn vị cần chuẩn bị một giỏ hoa quả ghi tên đơn vị mình.
 • Các đơn vị chuẩn bị danh sách Huynh trưởng quá cố của đơn vị mình (theo mẫu đính kèm) và nộp vào ngày 23/3/2024 tại phiên họp lệ quý.

VI. CHƯƠNG TRÌNH LỄ:

13 giờ 00 :    Cung đón chư tôn đức giáo phẩm, quan khách đăng lâm

13 giờ 30 :    Lễ Hiệp Kỵ

 1. Chào đạo kỳ, chào cờ Sen Trắng.
 2. Phút tưởng niệm chư tôn sáng lập, cố vấn bảo trợ, Huynh Trưởng và Đoàn sinh quá cố.
 3. Tuyên trình lý do, thông qua chương trình.
 4. Giới thiệu thành phần tham dự.
 5. Cảm niệm của Trưởng Ban.
 6. Tuyên độc tiểu sử cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, sáng lập viên GĐPT Việt Nam.
 7. Văn tế anh linh chư tiền bối hữu công GĐPT Kiên Giang
 8. Thường trực Ban Hướng Dẫn Phân Ban dâng hương tưởng niệm
 9. Ban Huynh trưởng các đơn vị lần lượt dâng hương tưởng niệm.
 10. Đạo từ của Ban chứng minh
 11. Đáp từ và cảm tạ của Trưởng Phân Ban.
 12. Lễ cúng Phật, kỳ siêu bạt độ (do Chư Tôn Đức điều khiển – Tất cả Huynh trưởng, đoàn sinh tề tựu đông đủ, trang nghiêm, thành kính hộ niệm kỳ siêu)
 13. Niệm Phật hồi hướng.
 14. Cung tiễn Chư Tôn Đức.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Cố vấn chuyên môn:

Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ

2. Trưởng Ban Tổ Chức:

Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

Nhiệm vụ:

 • Chịu trách nhiệm chung.
 • Phát biểu cảm niệm.
 • Phát biểu cảm tạ.

3. Lễ Tân:

 • Huynh trưởng cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn
 • Huynh trưởng cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc

Nhiệm vụ:

 • Tiếp đón Chư Tôn Đức

4. Điều khiển chương trình:

Huynh trưởng cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân

 • Soạn kịch bản chương trình.
 • Điều khiển chương trình hội nghị theo kịch bản đã thống nhất.

5. Ban Nghi Lễ:

Trưởng Ban: Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên

Thành viên:

 • Huynh trưởng cấp Tấn Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
 • Huynh trưởng cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh
 • Huynh trưởng cấp Tập Diệu Hạnh Phạm Thị Hồng Hành
 • Huynh trưởng GĐPT Bửu Thọ

Nhiệm vụ: Cung đón Chư Tôn Đức đăng lâm lễ đàn

6. Ban Thư Ký:

 • Huynh trưởng cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân
 • Huynh trưởng Thiện Vũ Nguyễn Anh Hào

Nhiệm vụ:

 • Soạn tiểu sử bác Tâm Minh.
 • Soạn văn tế anh linh chư tiền bối GĐPT Kiên Giang.
 • Chuẩn bị âm thanh phục vụ buổi lễ.

7. Ban Truyền Thông:

 • Huynh trưởng cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân
 • Huynh Trưởng Thiện Lạc Nguỵ Việt Anh
 • Huynh trưởng Quảng Thiền Lê Tấn Phụng

Nhiệm vụ:

 • Ghi lại hình ảnh và viết bản tin hội nghị đăng trên website Phân Ban.

8. Ban hậu cần:

GĐPT Bửu Thọ

Nhiệm vụ:

 • Chuẩn bị đàn tràng trang nghiêm
 • Treo các băng rôn chào mừng.
 • Phụ trách âm thanh, ánh sáng, quạt… phục vụ hội nghị.

Đây là dịp lễ quan trọng để anh chị em áo Lam chúng ta ngồi lại tưởng niệm anh linh chư vị tiền bối hữu công đã đặt nền móng cho tổ chức Gia Đình Phật Tử nói chung và Gia Đình Phật Tử Kiên Giang nói riêng; đây cũng là dịp để hun đúc tinh thần Lam, xây dựng lý tưởng cho lớp đàn em hậu học. Chính vì thế, Thường trực Ban Hướng Dẫn kính mong quý anh chị xem kỹ kế hoạch và triển khai đến Ban Huynh trưởng đơn vị mình để buổi lễ được thành công tốt đẹp!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

 

NƠI NHẬN:

 • Ban HDPT “Để báo cáo”
 • Các đơn vị “để thực hiện”
 • Lưu hồ sơ

ĐÍNH KÈM:

Mẫu danh sách Huynh trưởng quá vãng của đơn vị

TM. BHD PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung


  Leave a comment
  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Và người khác không biết,
  Chúng ta đây bị hại.
  Chỗ ấy, ai hiểu được
  Tranh luận được lắng êm.

  Phẩm Song Yếu

  Tháng 05 năm 2024
  20
  Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
  Thứ hai
  Ngày Giáp Thân
  Tháng Kỷ Tỵ
  Năm Giáp Thìn
  Lịch âm
  13
  Tháng 04
  Kiên Giang