Kế Hoạch: Tổ Chức Kỳ Thi Lên Bậc Năm 2020 Cho Đoàn Sinh Các Đơn Vị GĐPT Trong Tỉnh Kiên Giang

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 26/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

 

 

Kiên Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC KỲ THI LÊN BẬC NĂM 2020
CHO ĐOÀN SINH CÁC ĐƠN VỊ GĐPT
TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ kế hoạch hoạt động Phật sự quý IV-2020 đã được góp ý thông qua tại phiên họp lệ quý IV-2020 ngày 27/9/2020 tại chùa Tam Bảo – Rạch Giá;

Nay BHD Phân ban GĐPT thuộc Giáo Hội PGVN Tỉnh Kiên Giang thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2020 cho đoàn sinh GĐPT trong tỉnh như sau:

I-MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 • Nhằm nâng trình độ tu học của đoàn sinh các đơn vị GĐPT trong tỉnh lên đồng đều;
 • Nhằm đảm bảo chất lượng tu học  của các đơn vị GĐPT trong tỉnh, đem lại sinh khí trong sinh hoạt, góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt GĐPT trong tỉnh;
 • Cuộc thi cần được tổ chức khoa học, trung thực, đánh giá đúng trình độ của đoàn sinh;
 • Kết quả cuộc thi nhằm dem lại cho đoàn sinh sự phấn khởi trong học tập, kích thích tinh thần thi đua cho các em và làm cho các em biết trân trọng kết quả học tập của chính mình trong một năm qua để làm động lực cho năm học mới.

II-THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN DỰ THI – MÔN THI:

1) Thời gian:

cuộc thi đồng loạt diễn ra cho tất cả đơn vị trong tỉnh từ 13 giờ đến 17 giờ ngày chủ nhật 22/11/2020 (nhằm ngày 08/10 Canh Tý)

2) Địa điểm:

 • Đoàn sinh các đơn vị tp Rạch Giá + GĐPT Phước Lập tập trung thi tại chùa Tam Bảo-RG
 • Đoàn sinh 2 đơn vị Tam Bảo-HT và Thanh Hòa tập trung thi tại chùa Tam Bảo – Hà Tiên
 • Các đơn vị Bửu Sơn, Bửu Thọ, Sùng Đức thi tại đơn vị mình

(Tổng cộng toàn tỉnh có năm (05) điểm thi )

3) Thành phần dự thi:

tất cả đoàn sinh trong đơn vị đã học xong một trong bốn bậc ngành Thiếu hay ngành Oanh thuộc các đơn vị GĐPT trong tỉnh Kiên Giang

4) Môn thi:

gồm 3 môn học theo chương trình hiện hành của bốn bậc ngành Thiếu và bốn bậc ngành Oanh.

 • Phật Pháp ( thi viết trắc nghiệm và tự luận ngắn)
 • Hoạt động Thanh niên ( thi thực hành )
 • Văn nghệ (hát các bài hát trong danh mục đính kèm Kế hoạch này)

III-HỘI ĐỒNG THI:

Cố vấn: HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng BHD Phân ban GĐPT

Chủ tịch hôi đồng thi: HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó trưởng BHD Phân ban GĐPT

Phó chủ tịch: HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó trưởng BHD. PBGĐPT

Thư ký: HTr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, UV Truyền thông BHD. PBGĐPT

Thành viên:

 1. HTr cấp Tấn Diệu Ý Phạm Thúy Phượng
 2. HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung
 3. HTr cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn
 4. HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc
 5. HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã
 6. HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
 7. HTr cấp Tín Minh Thành Nguyễn Dô
 8. HTr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn
 9. HTr cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh
 10. HTr cấp Tín Diệu Tôn Nguyễn Thị Sáng
 11. HTr cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo

IV-PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI:

Cố vấn:

Chị Diệu Thiện Trần Thế Mỹ

Chỉ đạo chung:

Anh Minh Kim Quách Văn Thành

1) Tổ chức thi cho các đơn vị tại tp Rạch Giá + GĐPT Phước Lập:

 • Chị Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên (Điểm trưởng)
 • Chị Diệu Ý Phạm Thúy Phượng (Điểm phó)
 • Anh Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn
 • Chị Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh
 • Chị Ngọc Bích Bùi Ngọc Hoa

2)Tổ chức thi tại GĐPT Tam Bảo-HT + Thanh Hòa:

 • Anh Minh Hải Hồ Thiệu Nhã (Điểm trưởng)
 • Anh Huệ Thiện Lâm Hữu Tân (Điểm phó)
 • Anh Thiện Thánh Nguyễn Hữu Trúc
 • Anh Quang Hiền Lâm Minh Sang

3)Tổ chức thi tại GĐPT Bửu Sơn:

 • Anh Minh Hiện Quách Trung Sơn (Điểm trưởng)
 • Anh Phước Tài Nguyễn Minh Hùng (Điểm phó)
 • Chị Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
 • Chị Diệu Tôn Nguyễn Thị Sáng

4)Tổ chức thi tại GĐPT Bửu Thọ:

 • Chị Diệu Phương Huỳnh Tú Dung (Điểm trưởng)
 • Anh Minh Thành Nguyễn Dô (Điểm phó)
 • Chị Diệu Tiến Phạm Thị Thảo
 • Chị Diệu Phúc Lâm Huỳnh Hạnh Dung

5)Tổ chức thi tại GĐPT Sùng Đức:

 • Anh Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc (Điểm trưởng)
 • Chị Diệu Lý Nguyễn Thị Nang (Điểm phó)
 • Chị Diệu Nguyệt Đồng Ngọc Ánh
 • Chị Diệu Trí Huỳnh Thị Trọng

V-KINH PHÍ:

BHD Tỉnh đài thọ tiền tàu xe cho huynh trưởng đi coi thi trên cự ly lộ trình từ 50 km trở lên

VI-TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1-Ngày 08/11/2020:

Là hạn chót gởi danh sách thí sinh của các đơn vị

2-Sáng chủ nhật 15/11/2020 (nhằm ngày 01/10 Canh Tý):

tập huấn cho Hội đồng thi và mời đại diện các đơn vị tham dự để nghe triển khai cách thức tổ chức thi

3-Ngày 22/11/2020:

Trước khi lên đường tới điểm thi, Điểm trưởng  đến gặp anh Minh Kim nhận đề thi (đã được cho vào phong bì và niêm phong)
Lúc 13 giờ: toàn thể thành viên Hội đồng thi có mặt tại điểm thi theo bảng phân công trên đây, phối hợp với ban huynh trưởng đơn vị soát xét lại phòng thi viết, chỗ nơi thi thực hành; kiểm tra lại thành phần giám thị, giám khảo, điểm danh thí sinh và dồ dùng phục vụ cho buổi thi v.v…
Đúng 14 giờ: thi viết gồm 25 câu trắc nghiệm và 01 câu tự luận ngắn . Thời gian thi: 45 phút
Đúng 15 giờ: thi thực hành môn HĐTN và hát nhạc
Sau khi buổi thi kết thúc, thành viên Hội đồng thi mang bài thi và bảng điểm thi thực hành về tập trung tại Hội đồng thi (giao cho anh Minh Kim)

3-Trách nhiệm của huynh trưởng đơn vị trong buổi thi:

 • Sắp xếp địa điểm và chỗ ngồi thoải mái cho đoàn sinh và giám khảo
 • Cung cấp bảng đen, phấn, còi, dây, la bàn…cho đoàn sinh thi môn HĐTN
 • Tập họp đoàn sinh theo yêu cầu của giám khảo. Luôn có mặt tại điểm thi để duy trì kỷ luật và theo sát việc thi của đoàn sinh.
 • Không được nhắc bài cho đoàn sinh đang thi
 • Cung cấp nước giải khát cho đoàn sinh và giám khảo

4- Ngày Chủ nhật 20/12/2020 (nhằm ngày 07/11 Canh Tý):

Buổi sáng chấm điểm thi lên bậc. Buổi chiều chấm điểm Đơn vị vững mạnh tại chùa Tam Bảo.

5-Ngày 10/01/2021 (nhằm ngày 27/11 Canh Tý):

Công bố kết quả và phát chứng chỉ trúng cách cho các đơn vị tại hội nghị tổng kết năm 2020.(Đề nghị BHD khen thưởng cho đoàn sinh đạt số điểm tối đa là 55 điểm).

VII-THỂ THỨC THI – ĐIỂM THI:

1)Thể thức thi:

a-Thi viết:

 • Sắp xếp thí sinh các bậc ngồi xen kẽ, không có hai em cùng một bậc ngồi gần nhau
 • Giám thị do ban huynh trưởng đơn vị phân công (mỗi phòng thi từ 2 đến 4 giám thị tùy theo số lượng thí sinh nhiều hay ít)
 • Thí sinh chỉ đem viết và 1 quyển tập giấy trắng vào phòng thi để làm giấy nháp. Không được mang bất cứ tài liệu gì vào phòng thi
 • Đề thi do Ban hướng dẫn soạn và in ấn phát cho thí sinh. Thí sinh làm bài trên tờ đề thi đó, không được làm bài thi trên tờ giấy nào khác.
 • Đúng giờ thi, Điểm trưởng mở bao thư lấy đề thi giao cho các giám thị phân phát. (thí sinh bậc nào được nhận đề thi bậc đó)
 • Giám thị hướng dẫn thí sinh ghi tên họ, pháp danh, năm sinh, đơn vị… lên bài thi
 • Thành viên HĐT hướng dẫn các em biết cách đánh dấu lên câu trả lời sao cho hợp lệ.
 • Hết giờ thi, các giám thị thu bài thi giao nộp cho thành viên HĐT mang về (kể cả đề thi chưa sử dụng cũng phải mang về nộp lại cho HĐT không thiếu một bài nào)

b-Thi thực hành:

 • Giám khảo thi thực hành là thành viên Hội Đồng Thi
 • Huynh trưởng của đơn vị giúp tập họp thí sinh và giữ trật tự trong khi thi, đồng thời hỗ trợ cho giám khảo khi được yêu cầu.
 • Đơn vị chuẩn bị dây, còi, la bàn, bảng đen, phấn…
 • Môn thi thực hành gồm:

b1-Hoạt động thanh niên:

  • Ngành Đồng bốc thăm chọn thi 2/4 nhóm câu hỏi. Mỗi nhóm câu hỏi chỉ trả lời 1/3 câu bằng cách bốc thăm. Mỗi câu trả lời hoàn chỉnh được 5 điểm
  • Ngành Thiếu bốc thăm chọn thi 2/5 nhóm câu hỏi. Mỗi nhóm chỉ trả lời 1/4 câu bằng cách bốc thăm . Mỗi câu trả lời hoàn chỉnh được 5 điểm

b2- Văn nghệ:

hát các bài hát trong danh mục đính kèm theo đây

Thi hát: thí sinh bốc thăm chọn đề thi, mỗi đề thi gồm 2 bài hát: 1 bài hát nghi thức và 1 bài hát sinh hoạt. Mỗi bái hát hoàn chỉnh được 5 điểm

GHI CHÚ:

Ban giám khảo nên cho thi HĐTN và thi hát diễn ra cùng một lúc ở hai nơi riêng biệt, cách xa nhau tối thiểu 15 – 20 mét (chia thí sinh ra 2 nhóm để thi: Thiếu và Đồng)

  • 1 giám khảo phụ trách thi môn HĐTN
  • 1 giám khảo phụ trách thi hát
 • Mỗi câu hỏi, thí sinh phải thực hành ngay trong vòng 30 giây. Nếu quá 30 giây mà thí sinh không thực hành được thì giám khảo tiếp tục cho câu hỏi thứ hai, chứ không chờ đợi lâu lắc. (Sẽ khiến thời gian buổi thi dài thêm)
 • Thí sinh thực hành xong, dù đúng hay sai; dù làm được hay không làm được, thì giám khảo cũng im lặng cho điểm ngay , không được nói là đúng hay sai; không được giải thích tại sao đúng tại sao sai; không được hướng dẫn thí sinh làm lại cho đúng.
 • Giám khảo dặn trước huynh trưởng đơn vị và các thí sinh không được nhắc bài cho bạn. Nhưng nếu tình trạng nhắc bài vẫn diễn ra thì giám khảo phải cảnh cáo mọi người một lần nữa. Nếu tình trạng nhắc bài vẫn diễn ra thì giám khảo được quyền không cho điểm thí sinh ở câu đó.

2) Điểm thi:

  -Điểm thi viết:

+Thi trắc nghiệm 25 câu:1 điểm x 25 câu= 25 điểm
+ 1 câu tự luận:…………………=10 điểm

-Điểm thi thực hành:

+HĐTN:5 điểm x 2 câu………………10 điểm
+thi hát 2 bài:5 điểm x 2 bài………………10 điểm
Tổng số điểm tối đa:………………55 điểm

Điểm trúng cách: đạt tổng số điểm từ 25 điểm trở lên 

DANH MỤC BÀI HÁT THI LÊN BẬC NĂM 2020

 • Bài hát nghi thức: 1.Bài ca chính thức của đoàn – 2.Sen Trắng – 3.Trầm Hương Đốt – 4.Dây Thân Ái – 5.Sám Hối – 6 Trại ca Lục Hòa
 • Bài hát sinh hoạt: 1.Mừng trại sinh – 2.Dòng Anoma – 3.Hồn lửa thiêng – 4.Ca họp đoàn – 5.Mừng Anh Đến – 6.Chị Đoàn Em

Rất mong ban huynh trưởng các đơn vị triển khai nội dung kế hoạch này đến huynh trưởng và đoàn sinh để kỳ thi lên bậc năm nay đạt kết quả mỹ mãn, khích lệ tinh thần tu học của đoàn sinh và đưa sinh hoạt của đơn vị đi lên tầm cao mới.

NƠI NHẬN:

 • ĐĐ Trưởng Ban HDPT “Để báo cáo”
 • Quý Thầy Cố vấn giáo hạnh
                          “Để liễu tri và giúp đỡ”
 • Các đơn vị GĐPT trong tỉnh “Để thực hiện”
 • Lưu VP

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Phụ đính 1:

HƯỚNG DẪN CÁCH THI
MÔN HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN VÀ MÔN HÁT NHẠC

 A-HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN:

I-Đề thi môn HĐTN ngành Thiếu có 5 nhóm câu hỏi, mỗi nhóm có 4 câu hỏi

 • Giám khảo chuẩn bị sẵn 2 chiếc hộp (lon): hộp I chứa 5 lá thăm  ghi số từ 01 đến 05;  hộp II chứa 4 lá thăm ghi số từ 01 đến 04.
 • Mỗi thí sinh bốc ở hộp I hai lá thăm để chọn hai nhóm câu hỏi ; và bốc ở hộp II một lá thăm để chọn một câu hỏi cho cả hai nhóm
 • Giám khảo tìm trong đề thi câu hỏi tương ứng với số ghi trong mỗi lá thăm để hỏi và thí sinh trả lời

Thí dụ: một thí sinh thi bậc Hướng Thiện

  • Bốc ở hộp I hai lá thăm có số 2 và 5, vậy là em chọn nhóm “Truyền tin” và nhóm “Hình thức tập họp và Mật thư”.
  • Sau đó em bốc ở hộp II được thăm số 3, tức là em chọn câu hỏi số 3 cho cả hai nhóm câu hỏi. Cụ thể là:
    • Ở nhóm 2 là câu “Tía em má em”
    • Ở nhóm 5 là câu “Mật thư hoa lá cành”
 • Giám khảo hỏi câu ở nhóm 2 trước , sau khi thí sinh trả lời xong ( hoặc quá thời gian 30 giây mà thí sinh không trả lời được) giám khảo mới tiếp tục hỏi câu của nhóm 5.
 • Tùy theo mức độ đúng sai của câu trả lời mà cho điểm, mỗi câu tối đa là 5 điểm. Cộng điểm hai câu tối đa là 10 điểm

II-Đề thi môn HĐTN ngành Oanh có 4 nhóm câu hỏi, mỗi nhóm có 3 câu hỏi. Giám khảo cũng áp dụng cách thi như ngành Thiếu.

B-HÁT NHẠC: 

 • Giám khảo làm 02 cái hộp, mỗi hộp có 6 lá thăm. Trên mỗi lá thăm ở hộp I viết sẵn tên 1 bài hát nghi thức; trên mỗi lá thăm ở hộp II viết sẵn tên 1 bài hát sinh hoạt (theo danh mục đính kèm Kế hoạch này.
 • Mỗi thí sinh (kể cả ngành Thiếu và Oanh) lên bốc một lá thăm ở mỗi hộp và lần lượt hát hai bài được viết trong lá thăm ấy
 • Mỗi bái hát cho điểm tối đa là 5 điểm. Cộng cả hai bài là 10 điểm.
 • Thuộc bài, hát không vấp váp và thật đúng giọng mới được điểm tối đa. Còn như thí sinh không thuộc bài hoặc thuộc lời mà hát không đúng giọng thì cũng không được trọn 5 điểm.

Phụ đính 2:

NHỮNG BÀI HÁT THI LÊN BẬC NĂM 2020

A-BÀI HÁT NGHI THỨC

SEN TRẮNG
Nhạc: ƯNG HỘI – Lời: PHẠM HỮU BÌNH &NGUYỄN HỮU QUÁN

Kìa xem đóa Sen trắng thơm – Nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn
Hình dung Bổn Sư chúng ta – Lòng từ bi trí giác vô cùng
Đồng thề nguyện một dạ theo Phật – Nguyện sửa mình ngày thêm tinh khiết
Đến bao giờ được tày sen ngát – Tỏa hương thơm từ bi tận cùng

TRẦM HƯƠNG ĐỐT
Nhạc và lời: BỬU BÁC

Trầm hương đốt xông ngát mười phương – Nguyện nguyện kính Đức Nghiêm Từ vô lượng
Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con – Vận vận khói kết mây lành cúng dường
Đạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi – Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi
Đồng qui kính quỳ dưới đài sen – Dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành
Đài quang minh xem huy hoàng trang nghiêm – Ơn mười phương Điều Ngự hào quang an lành
Nhìn đạo uyển chuyển soi khắp cùng quần sanh – Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

SÁM HỐI
Nhạc và lời: (khuyết danh)

Hôm nay con xin đến cúi đầu nguyện sám hối những lỗi xưa
Cúi xin Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà xá tội cho con
Đời con buồn thảm – bởi bao mê lầm – Nhưng hôm nay lòng con đã thảnh thơi
Vì con biết quay về – thành tâm để quy y – Và con xin hứa – Xa hết lỗi lầm
Bền tâm noi gương – của Đức Thế Tôn

DÂY THÂN ÁI
Nhạc và lời: LÊ LỪNG

Dây thân ái lan rộng muôn nhà – Tay sắp xa nhưng tim không xa
Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng – Ca hát trong không gian đượm hòa
Đường tuy xa nhưng tình bao la – Tiến bước theo hương thơm nhà lưu truyền
Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần – Gan thép ta chia tay đừng buồn

TRẠI CA LỤC HÒA
Nhạc và lời: Minh Kim

Bình minh lên tỏa nắng lung linh – Chùa quê ta vang tiếng chuông ngân –
Cờ Sen Trắng tung bay giữa trời thanh
Đoàn chim Lam từ khắp phương xa – Về đây vui trong tiếng hoan ca
Cùng đắp xây ngôi nhà Lam thêm vững bền
Lục Hòa ! ngôi nhà kết đoàn – Lục Hòa ! thắm tươi tình Lam
Về đây trao niềm thân ái – Kết muôn lòng cho màu Lam không phai
Lục Hòa ! ngôi nhà kết đoàn – Lục Hòa ! thắm tươi tình Lam
Về đây trao niềm thân ái – Kết muôn lòng cho màu Lam không phai

4 BÀI CA ĐOÀN

1.THIẾU NỮ ÁO LAM
Nhạc và lời: MINH KIM
Đoàn chị em áo Lam tiến lên đường
Lòng vui sướng ca hát vang trong Ánh Vàng
Ngàn hoa tươi đua nở đón chúng ta
Tâm hồn thanh cao ngợi ca Ánh Đạo Thiêng
Thiếu nữ ơi, mau tiến bước lên đường
Gieo khắp trời nguồn vui sống yêu thương
Thiếu nữ ơi, cùng nhau bền thân ái
Tấm áo Lam ngợp trời tung bay.

2.TRAI ÁO LAM
Nhạc và lời: MẠNH CƯƠNG
Ta đoàn áo Lam tiến bước lên đường – Nhịp nhàng theo gió sớm về ngát hương
Tâm hồn sáng tươi chứa chan niềm vui – Đem bao chi cường ngợi ca Đạo thiêng
Nghe chim rừng hòa ca líu lo – Vang lời thanh cao ta reo hò
Đem bao nguồn vui sống yêu mến – Gieo vào nơi u tối lầm than

3.ĐỒNG NIÊN CA
Nhạc và lời: VÕ THIỆN HẢI
Đồng Niên tươi sáng như muôn ánh dương lên – Đồng Niên vui tươi trên đường Đạo từ bi
Là nguồn hy vọng của muôn đời Phật Pháp – Nguyện thêm tinh tấn cho lòng ta sáng ngời
Trên đường Đạo nào cùng nhau ta bước – Bước lên đi theo tiếng gọi từ bi
Tiến lên đi ta Đồng Niên vui tiến – Bao khó nguy nào chông gai nề chi

4.TƯƠI
Nhạc và lời: VÕ THIÊN MỸ
Nhìn xem hoa sen tươi – Lòng ta ca vui vui – Hát vang lừng bốn phương
Lòng như hoa sen tươi – Ngào ngạt hương dâng lên – Quyết từ bi với đời
Đoàn Đồng Nữ ta – Quyết tâm tu hành – Lòng ta bác ái – Cùng thương chúng sanh

B-BÀI HÁT SINH HOẠT

MỪNG ANH ĐẾN
Nhạc và lời: MINH THIỆN
Anh đến kìa chúng em đang chờ mong – Anh đến rồi chúng em reo mừng vang
Reo mừng anh đến, gieo bao niềm mến – Cho chúng em cùng sướng vui hát cười
Người anh mến chẳng quản nắng cùng mưa – Cố dắt muôn đàn em tiến nhanh theo kịp người
Người anh mến quả quyết nhưng hiền vui – Cố chí đưa đàn em tiến theo Ánh Đạo Vàng

CHỊ ĐOÀN EM
Nhạc và lời: THIỆN ĐIỀU
Chị đoàn em nghiêm trang đã đến kia rồi – Dáng đi hiền lành nụ cười trên môi
Với tà áo Lam tâm hồn trong sáng – Đem hương Đạo Vàng đến cho đoàn em
Chị em hy sinh không sờn mưa nắng – Xây đời đẹp tươi với bao nguồn vui
Chị thương yêu em không bờ không bến – Noi gương sáng Ngài phụng sự đoàn em.

MỪNG TRẠI SINH
Nhạc và lời: MINH KIM
Mừng trại sinh trong tình thân bao la – Mừng trại sinh tưng bừng vang câu ca
Trong bóng đêm bên lửa bập bùng – Tung cắc tung thêm thùng thình thùng
Ngồi lại đây chung đoàn ta vui ca – Đoàn trại sinh kia kìa vui ghê ta
Thương mến nhau như người một nhà – Ngắm nhau đùa, hát nên lời đời ta nồng tươi

DÒNG A-NÔ-MA
Nhạc và lời: HOÀNG CANG
1- Dòng A-Nô-Ma sóng nhấp nhô bờ lau xanh – Nhìn làn nước biếc Thích Ca ngài lòng vững bền
Thôi con hãy về để ta vui Ánh Vàng – Ta đã quyết tìm Đạo sáng cứu chúng sanh
A Nô Ma vẫn còn nhớ ghi gương sáng ngời – Chúng ta giờ đây nguyện theo Đức Từ Bi
2- Thành Ca Ty La sống yên vui đời Tịnh Vương – Người người vui sướng Thích Ca ngài vừa ra đời
Muôn chim hót mừng lá hoa vui đón chào – Muôn hào quang ngời rạng chiếu khắp núi sông
Cây Vô Ưu đến nay chúng sanh luôn nhắc hoài – Nơi Lâm Tỳ Ni còn ghi bao ngày vui.

HỒN LỬA THIÊNG
Nhạc và lời: NGỌC KỲ
Lửa hồng cháy bừng tỏa hào quang – Lửa hồng cháy bừng sáng rừng hoang
Đây hồn lửa thiêng vì sông núi – Đây hồn lửa thiêng vì chánh đạo
Ngàn xưa vang lên vạn lời ca – Hùng tiến bươc chân từ bốn phương
Hỡi doàn Áo Lam yêu lửa thiêng – Mau về siết tay ta cùng ca
Quây quần ,úa reo mừng trần thế – Không hờn oán nhau ta kết đoàn
Cầu xin lửa thiêng bừng bừng cháy – Cầu xin lửa thiêng bừng cháy cao
Cầu xin lửa thiêng bừng bừng cháy!

CA HỌP ĐOÀN
Nhạc và lời: LÊ CAO PHAN
Hôm nay họp đoàn chúng em bầy chim vầy vui – Hôm nay họp đoàn chúng em ca hát vang trời
Đoàn ta cùng vui – Đoàn ta cùng vui
Này đàn em ta ca lên nào này đàn em ta ca lên
Hôm nay họp đoàn Áo Lam đoàn ta cùng ca – Hôm nay họp đoàn kết hoa dâng cúng Phật Đà
Cùng gieo niềm tin – Cùng gieo niềm tin


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
13
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 5
Ngày Mậu Thân
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
08
Tháng 05
Kiên Giang