KẾ HOẠCH TỔ CHỨC: Hội nghị Tổng Kết nhiệm kỳ 2017-2022 và Ra mắt Phân Ban GĐPT Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027

T

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 15/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

PL.2565
Kiên Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
Hội nghị Tổng Kết Nhiệm Kỳ 2017-2022
Ra mắt Phân Ban GĐPT Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027

Thường trực Phân Ban GĐPT Kiên Giang dự kiến kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Nhiệm kỳ 2017 – 2022 và ra mắt Phân Ban GĐPT Kiên Giang nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

Tổng kết, đánh giá các lĩnh vực hoạt động của Phân Ban GĐPT Kiên Giang trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ra mắt thành phần nhân sự Phân Ban GĐPT Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự thảo chương trình hoạt động Phật sự của Phân Ban GĐPT Kiên Giang nhiệm kỳ 2022 – 2027 phù hợp với nội quy Phân Ban GĐPT Việt Nam và tình hình thực tiễn tại địa phương.

Hội nghị kết hợp với nội dung họp lệ quý I-2023.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

 • Hội nghị được tổ chức ngày 01/01/2023 (Nhằm ngày 10 tháng Chạp năm Nhâm Dần).
 • Thời gian làm việc: trọn ngày

2. Địa điểm:

Hội trường Chùa Tam Bảo (Số 03, đường Sư Thiện Ân, Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang)

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban Chứng Minh:

Cung thỉnh:

 • ĐĐ Thích Minh Thành, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPGVN Tỉnh Kiên Giang.
 • SC Thích Nữ Như Kim, Trưởng BBT Phân Ban GĐPT Kiên Giang.
 • SC Thích Nữ Như Lý, Thủ quỹ BBT PBGĐPT Tỉnh Kiên Giang.
 • Chư tôn đức trụ trì các tự viện có GĐPT đang sinh hoạt trong tỉnh Kiên Giang.

2. Khách mời:

 • Đại biểu Ban Bảo trợ các đơn vị: Giao Ban Huynh trưởng các đơn vị chọn mời mỗi đơn vị 02 ban viên Ban Bảo trợ.
 • Mời một số cựu Huynh Trưởng các đơn vị.

3. Phân Ban GĐPT Kiên Giang:

 • Toàn thể thành viên Phân Ban GĐPT Tỉnh Kiên Giang
 • Toàn thể Huynh trưởng có cấp và tập sự thuộc các đơn vị GĐPT trong tỉnh.
 • Đoàn sinh các đơn vị được điều phối ở mục VI.

IV. HÌNH THỨC CẦN CHUẨN BỊ:

 • Huynh trưởng có cấp đến dự hội nghị mặc Lễ Phục (Htr nam đội nón Tứ Ân)
 • Huynh trưởng tập sự nếu không có Lễ phục có thể mặc Đoàn Phục thường ngày.
 • Các đơn vị mang theo Cờ Gia Đình.

V. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ:

07 giờ 30: Đón tiếp quan khách, đại biểu

08 giờ 00: Khai mạc Hội nghị

 1. Cung thỉnh chư Tôn Đức chứng minh.
 2. Niệm Phật cầu gia bị.
 3. Chào đạo kỳ, chào cờ Sen Trắng.
 4. Phút nhập từ bi quán.
 5. Tuyên trình lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự.
 6. Phát biểu khai mạc Hội nghị.
 7. Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022
 8. Khen thưởng cuộc thi Đơn Vị Vững Mạnh năm 2022
 9. Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.
 10. BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang NK 2017 – 2022 tuyên bố mãn nhiệm.
 11. Tuyên dương công đức ban viên BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang NK 2017-2022
 12. Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang tuyên đọc quyết định công nhận thành phần nhân sự Phân Ban GĐPT Kiên Giang NK 2022-2027.
 13. Phân Ban GĐPT Kiên Giang NK 2022-2027 ra mắt.
 14. Đại diện Ban Trị Sự trao quyết định cho các thành viên.
 15. Đại diện Phân Ban GĐPT Kiên Giang NK 2022-2027 phát biểu nhận nhiệm vụ.
 16. Đạo từ của Ban chứng minh
 17. Đáp từ và cảm tạ của Anh Trưởng Phân Ban GĐPT Tỉnh.
 18. Niệm Phật hồi hướng.
 19. Cung tiễn Chư Tôn Đức.

09 giờ 45: Giải lao

10 giờ 00: Tham Luận chủ đề “GĐPT phát triển bền vững sau đại dịch”.

11 giờ 30: Dùng cơm trưa

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Cố vấn chuyên môn:

Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ

Nhiệm vụ:

 • Phát biểu khai mạc hội nghị.
 • Tuyên bố mãn nhiệm.

1.Trưởng Ban Tổ Chức:

Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành

Nhiệm vụ:

 • Phát biểu cảm tạ
 • Phát biểu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

2. Các Phó Ban:

 • Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung (Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ)
 • Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn (Đặc trách ngoại giao)
 • Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên (Đặc trách nghi lễ)
 • Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Ý Phạm Thúy Phượng (Đặc trách nghiên huấn – tu thư)

3. Điều Khiển Chương Trình:

Huynh Trưởng cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân

Nhiệm vụ:

 • Soạn kịch bản chương trình và trình qua anh Trưởng Ban xem xét.
 • Điều khiển chương trình hội nghị theo kịch bản đã thống nhất.

4. Ban Nghi Lễ:

Trưởng Ban: Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên

Thành viên:

 • Huynh Trưởng cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh
 • Huynh Trưởng cấp Tín Diệu Tôn Nguyễn Thị Sáng
 • Huynh Trưởng cấp Tín Thanh Tâm Đinh Thị Lụa
 • Huynh Trưởng cấp Tập Diệu Hạnh Phạm Thị Hồng Hạnh

Nhiệm vụ:

 • Cung đón Chư Tôn Đức quang lâm tham dự hội nghị.

5. Ban Lễ Tân:

Trưởng Ban: Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn

Thành viên:

 • Huynh Trưởng cấp Tín Phước Tài Nguyễn Minh Hùng
 • Huynh Trưởng cấp Tập Diệu Phúc Lâm Huỳnh Hạnh Dung
 • Huynh Trưởng Minh Pháp Lê Thanh Tùng.
 • Huynh Trưởng Diệu Đức Lâm Huỳnh Phương Dung.

Nhiệm vụ:

 • Đón tiếp và ghi nhận danh sách khách mời
 • Sắp xếp khách mời vào vị trí tương ứng.
 • Phân phối văn kiện cho khách mời và các đại biểu

6. Ban Thư Ký:

 • Huynh Trưởng cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
 • Huynh Trưởng cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo
 • Huynh Trưởng cấp Tín Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào.
 • Một số em đoàn sinh Thiếu Nữ GĐPT Tam Bảo (Tp Rạch Giá).

Nhiệm vụ:

 • Thực hiện nhiệm vụ của thư ký hội nghị
 • Chuẩn bị các loại giấy khen, giấy chứng nhận, tuyên dương công đức… để phát cho đại biểu theo sự điều khiển của MC.

7. Ban Kỹ Thuật:

Trưởng Ban: Huynh Trưởng cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã

Thành viên:

 • Huynh Trưởng cấp Tin Minh Thành Nguyễn Dô
 • Huynh Trưởng cấp Tín Phước Tài Nguyễn Minh Hùng
 • Huynh Trưởng tập sự và đoàn sinh ngành Thiếu GĐPT Tam Bảo (Rạch Giá)
 • Huynh Trưởng tập sự và đoàn sinh ngành Thiếu GĐPT Phước Thạnh (Rạch Giá)

Nhiệm vụ:

 • Trang trí hội trường.
 • Chuẩn bị băng rôn chào mừng.
 • Phụ trách âm thanh, ánh sáng, quạt… phục vụ hội nghị.
 • Chuẩn bị nhạc Phật Giáo Việt Nam, Sen Trắng (chào cờ), Kính Mến Thầy(cung nghênh Chư Tôn Đức) và một số bài hát vui làm nhạc nền khi phát thưởng.

8. Ban Truyền Thông:

 • Huynh Trưởng cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân
 • Huynh Trưởng cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn
 • Huynh Trưởng Thiện Vũ Nguyễn Anh Hào

Nhiệm vụ:

 • Ghi lại hình ảnh và viết bản tin hội nghị đăng trên website Phân Ban.
 • Chụp ảnh lưu niệm, in và tặng cho khách mời trong hội nghị.

VII. THAM LUẬN:

1. Viết tham luận:

Kính mời các anh chị huynh trưởng viết tham luận về đề tài : “GĐPT phát triển bền vững sau đại dịch”.

Bài viết tối đa 3 trang giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Để tiện việc photo đóng tập chung với văn kiện hội nghị, yêu cầu tác giả gởi bài viết qua địa chỉ Mail: bhd@gdptkiengiang.vn, hạn cuối là ngày 1/12/2022.

2. Trình bày tham luận:

Tất cả các bài viết tham luận sẽ được in và đóng tập trong văn kiện hội nghị.

Tùy vào thời gian thực tế, Ban tổ chức sẽ mời một số anh chị trình bày tham luận của mình tại hội nghị.

3. Ý kiến đóng góp:

Đại biểu nào không viết tham luận, có thể phát biểu ý kiến tại chỗ.

Thời lượng phát biểu của mỗi đại biểu không quá 05 phút. Ý kiến phát biểu xoay quanh đề tài vừa được trình bày.

VII. QUÀ TẶNG:

Ngoài ra, Ban tổ chức còn chuẩn bị 200 phần quà gồm: Lịch treo kích thước 30×60 có hình ảnh hoạt động của Phân Ban trong năm 2022 và thiệp chúc xuân gởi đến toàn thể ban viên Ban Bảo Trợ và quan khách có mặt tại hội nghị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng Kết Nhiệm Kỳ 2017-2022 và Ra mắt Phân Ban GĐPT Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027. Kính mong các đơn vị triển khai rộng rãi trong ban huynh trưởng để thực hiện cho tốt, góp phần cho hội nghị thành công viên mãn.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TM PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

           Huynh Trưởng cấp Tấn
Minh Kim QUÁCH VĂN THÀNH

 


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại.
Chỗ ấy, ai hiểu được
Tranh luận được lắng êm.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
22
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
17
Tháng 05
Kiên Giang