GĐPT Kiên Giang tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2018

G

Thực hiện theo kế hoạch kế hoạch số 27/KH-GĐPT của Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang về việc tổ chức kế hoạch Thi Lên Bậc Năm 2018 Cho Đoàn Sinh Các Đơn Vị Gia Đình Phật Tử Trong Tỉnh Kiên Giang, vào lúc 14 giờ ngày 11/11/2018 hơn 300 đoàn sinh đã tham gia kỳ thi lên bậc tại 6 điểm thi.

Kỳ thi lên bậc đồng thời được tổ chức tại 6 điểm thi gồm:

– Các đoàn sinh tại 5 đơn vị: Tam Bảo (Rạch Giá), Bửu Quang, Bửu Khánh, Kim Quang, Phật Quang tập trung thi tại chùa Tam Bảo (tp Rạch Giá).

– Đoàn sinh tại đơn vị Thanh Hòa và Tam Bảo (Hà Tiên) tập trung thi tại chùa Tam Bảo (TX Hà Tiên).

– Đoàn sinh tại 2 đơn vị Ngọc Hưng và Bửu An thi tại chùa Bửu Sơn (huyện An Biên).

– Các đoàn sinh tại 3 đơn vị: Bửu Thọ (huyện Châu Thành), Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp) và Sùng Đức (huyện Phú Quốc) thi tại đơn vị mình.

Hơn 300 đoàn sinh của 8 bậc ngành Thiếu và Oanh Vũ đã cùng nhau trải qua 3 môn thi: Phật Pháp, Hoạt Động Thanh Niên và Văn Nghệ.

Kết quả thi và chứng chỉ lên bậc sẽ được Ban Hướng Dẫn công bố Hội Nghị Tổng Kết Phật Sự Ban Hướng Dẫn tổ chức ngày 1/1/2019.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Hình ảnh điểm thi Rạch Giá

Hình ảnh tại điểm thi chùa Thanh Hòa (Tp Hà Tiên)

Điểm thi tại chùa Bửu Thọ (huyện Châu Thành)

Điểm thi tại GĐPT Bửu Sơn

Hình ảnh tại điểm thi GĐPT Sùng Đức (huyện Phú Quốc)


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Như mái nhà vụng lợp,
Mưa liền xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm không tu,
Tham dục liền xâm nhập.

Phẩm Song Yếu

Tháng 05 năm 2024
21
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 3
Ngày Ất Dậu
Tháng Kỷ Tỵ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 04
Kiên Giang