GĐPT Bửu Quang Tổ Chức Lễ Phát Nguyện

Gia Đình Phật Tử Bửu Quang do Ni sư Thích Nữ Huệ Hạnh thành lập vào tháng 10/2014 đến nay đã có hơn 30 đoàn sinh.
Tại buổi lễ phát nguyện đầu tiên của đơn vị mới, Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Phó Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang  đã công nhận 28 em đoàn sinh chính thức trở thành đoàn viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.